ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИ ВИЗИЯТА СИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО

По инициатива на дружеството се проведе среща с кмета на район Панчарево и Инициативен комитет „За развитие на Панчарево и Кокаляне“.

ЧЕЗ Разпределение България проведе среща с кмета на район Панчарево, кмета на с. Герман и Инициативен комитет „За развитие на Панчарево и Кокаляне“. На срещата на 19 януари присъства и Иван Маринов, директор „Сигурност на електрозахранването“ към Министерство на енергетиката. По своя инициатива дружеството представи реализираните до момента дейности за подобряване на електрозахранването в района и плана си за развитие на мрежата и обезпечаване на качеството на услугата предвид бързо развиващите се населени места.

Мениджмънтът представи визията си за следващите 3 години с цел повишаване сигурността на услугата в Панчарево, Кокаляне, Герман, Бистрица, Железница, вилна зона Ярема и Плана. Посочени бяха и конкретни планирани технически мероприятия за модернизация и поддръжка на съществуващата мрежа, които ще започнат веднага след приключване на зимния сезон. Ръководството на ЧЕЗ Разпределение представи начина на реакция при възникване на аварийни ситуации и механизма за локализиране на повредени участъци. Обяснен беше и принципът на кратките оперативни превключвания в малките часове на денонощието и защо те са неизбежни.

Сериозно внимание на срещата беше обърнато на проблемите, свързани с обслужването на въздушната мрежа средно напрежение, преминаваща през частни имоти в район Панчарево. Мениджмънтът на дружеството обясни какви са рисковете, ако не се предприемат мерки от спешен характер в тази връзка. Ръководството на общинската администрация пое ангажимент да съдейства за бързото разрешаване на възникналия казус. Подкрепа в тази посока беше засвидетелствана и от представителите на Инициативния комитет.

ЧЕЗ Разпределение благодари за ползотворния диалог на представителите на местната власт от район Панчарево и Инициативния комитет и се надява това сътрудничество да продължи и в бъдеще.

 

е-mail: communications@cez.bg

Пресцентър на ЧЕЗ в България