Писмо на синдикатите в БТА до УС на СБЖ

OT 13:02:01 13-01-2021
RM1259OT.041
БТА - синдикати - СБЖ - писмо

Писмо на синдикатите в БТА до УС на СБЖ


До Управителния съвет на Съюза на българските журналстиУважаеми дами и господа,

Във връзка с желанието ви да се запознаете с позицията на работещите журналисти в БТА относно избора на нов генерален директор и свързаната с това процедура заявяваме:

1. Синдикалните организации на БТА ясно, категорично и аргументирано са изразили желанието си въпросът с избора на нов генерален директор да бъде решен своевременно и без забавяне.

2. В писмо до председателя на Народното събрание, председателя на Комисията по културата и медиите и председателите на всички парламентарни групи синдикалните организации заявиха желанието си в рамките на тази процедура те да се обединят около името на Кирил Вълчев за нов генерален директор на БТА, като личност с безспорен професионален опит, запознат със спецификата на агенционната журналистика.

3. С качествата си на юрист и доказан авторитет в журналистиката, убедени сме, че той е човекът, който ще бъде мотор за развитието на БТА и свързаните с това необходими промени в Закона за БТА.

4. Убедени сме, че с неговия избор би се гарантирала необходимата приемственост в работата и информационната политика на БТА, високо оценена от световните информационни агенции.

Надяваме се, че Управителният съвет на СБЖ ще подкрепи желанието ни да запазим авторитета на БТА като основен източник на точна и безпристрастна информация, основана на ясно назовани източници, подкрепяйки кандидатурата на Кирил Вълчев.


------------------------------ Димитър Абрашев Председател на
9-то дружество на СБЖ в БТА

София Георгиева-Павлова
Председател на
93-то дружество на СБЖ в БТА

Христо Воденов
Председател на дружеството на журналистите
"Подкрепа" в БТА

Милко Христов
председател на Национален медиен синдикат
"КНСБ" в БТА
/РУМ/