Станишев: Десни и популистки правителства бавят приемането на възстановителния план за Европа

OT 16:30:31 16-10-2020
MG1628OT.003
PES Presidency 16 October 2020

Станишев: Десни и популистки правителства бавят приемането на възстановителния план за Европа


Президиумът на ПЕС прие деклaрация за върховенството на правото в новия европейски бюджет


"Моментът е исторически за европейския проект. От една страна, преговорите по следващия бюджет са блокирани поради разногласия по орязването на финансирането на конкретни общоевропейски политики. От друга, някои десни и популистки правителства видяха възможност да извият ръцете на всички останали по отношение на върховенството на правото. Те саботират приемането на възстановителния план за ЕС, докато не получат гаранции, че няма да бъдат наказвани за подкопаването на демокрацията в собствените си страни, което в крайна сметка се случва с общоевропейски пари и удря по джоба на всеки европейски данъкоплатец".

"Подобно "изнудване" е абсолютно неприемливо. Компромис по този въпрос сега би бил крайно лош сигнал - че такъв тип поведение ще остава безнаказано за в бъдеще. Така ЕС ще подкопае образа си на съюз, основан на ценности и принципи за дълго време напред".
Това заяви днес в Брюксел лидерът на ПЕС и български евродепутат Сергей Станишев по време на заседание на Президиума на ПЕС, в който участват представители на всички партии, членуващи в лявото политическо семейство.

Президиумът прие специална декларация по отношение на върховенството на правото в преговорите по новия европейски бюджет. В нея левите посочват, че остават "убедени в необходимостта от бързо споразумение по прилагането на амбициозен европейски бюджет и план за възстановяване, придружени от ефективна условност по отношение на върховенството на правото" и остават изцяло ангажирани и с двете, защото вярват, че е "абсолютно неприемливо" да трябва да се избира между едното и другото.
В деклaрацията се подчертава, че "нито една криза не бива да бъде използвана като претекст за подкопаване на демокрацията" и че "не може да има и никакво извинение за държането на възстановителния пакет като заложник".
-----------------------

Деклрация на Президиума на ПЕС
по отношение на върховенството на правото
в преговорите по многогодишната финансова рамка на Съюза

Брюксел, 16 октомври 2020 г.

През юли 2020 г. европейските премиери постигнаха исторически компромис по многогдишната финансова рамка на ЕС за периода 2021 - 2027 г. и амбициозен възстановителен план "Следващо поколение ЕС". Лидерите от семейството на ПЕС настояваха за устойчиво възстановяване за всички европейски икономики, които бяха сериозно засегнати от последиците от COVID-19 кризата. В същото време, те отстояваха и един прогресивен дневен ред за Европа, който да адресира климатичния, цифровия и социалния преход и бъдещите предизвикателства пред ЕС. Посланието беше ясно: многогодишната финансова рамка и планът за възстановяване трябва да изведат ЕС на пътя на устойчив и зелен икономически растеж, на базата на Европейския социален стълб и Зелената сделка, както и на европейската стратегия за равенство на половете.

В същото време, левите лидери се пребориха постигнатото през юли споразумение да включва мерки за защита на върховенството на правото чрез нова клауза за условност на финансирането. Отстояването на демокрацията, човешките права и върховенството на правото е основен европейски принцип и неотчуждаемо право на всеки европейски гражданин.

За съжаление, някои десни и популистки правителства в ЕС настояват да продължат надолу по един реакционен път, който подкопава този принцип. Нашето политическо семейство е водещото в дебата по зачитането на върховенството на правото. Гордеем се, че комисарите, премиерите, партийните лидери, евродепутатите и всички членове на нашето политическо семейство неуморно продължават да отстояват спазването на демократичните принципи и ценности.
Като социалисти и демократи сме убедени в необходимостта от бързо споразумение по прилагането на амбициозен европейски бюджет и план за възстановяване, придружени от ефективна условност по отношение на върховенството на правото. Оставаме изцяло ангажирани и с двете. Вярваме, че е абсолютно неприемливо да трябва да избираме между едното и другото.

В този ключов момент за европейския проект, нашето политическо семейство остава твърдо убедено, че постигнатото през юли споразумение трябва да бъде спазено във всичките му аспекти: бързо споразумение и прилагане на финансирането на възстановяването, и непоколебима защита на върховенството на правото. Нито една криза не бива да бъде използвана като претекст за подкопаване на демокрацията. Не може да има и никакво извинение за държането на възстановителния пакет като заложник. Оставаме ангажирани с отстояването на прогресивна, устойчива и демократична Европа.
/МИГ/