ИЗГОДНИ ЛИХВИ ДО 1.40% ПО ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ДЕПОЗИТИ В ЛЕВА И ЕВРО ОТ „ИНВЕСТБАНК“ АД

Изключително конкурентните условия по дългосрочните депозити на „Инвестбанк“ АД дават възможност на клиентите да инвестират изгодно парите си. Депозитните продукти на банката в лева или евро предлагат лихви до 1.40% и представляват отличен избор за разумно дългосрочно управление на свободните средства.

Стандартните срочни депозити, открити в „Инвестбанк“ АД за срок от 12 месеца, предлагат лихвен процент от 0.90%. При 12-месечния VIP депозит с авансово получаване на лихвата тя е между 0.90% и 0.95% в зависимост от размера на вложената сума. Депозирането за по-дълъг срок предлага още по-висока доходност. За 24-месечните депозити с авансово ежемесечно изплащане на лихвата тя е 1.15%, а за 36 месеца е 1.40% на годишна база.

Подробна информация за депозитите за физически лице можете да откриете на сайта на „Инвестбанк“ АД, както и във финансовите центрове.

 

Тел.: 02/ 81 86 112/192

e-mail: pr@ibank.bg

„ИНВЕСТБАНК“ АД