„ИНВЕСТБАНК“ АД ПРЕДЛАГА ОТКРИВАНЕ НА ОНЛАЙН ДЕПОЗИТ

От 6 август 2020 г. „Инвестбанк” АД предлага своя нов продукт ОНЛАЙН Депозит. Откриването му е изцяло дистанционно и предоставя свобода, гъвкавост и висока доходност при управление на средствата. Лихвата по новия Онлайн Депозит достига 1.01%.

Откриването на депозита се осъществява през специално създаден за целта микросайт или през платформата за Интернет Банкиране – без нужда от посещение във финансов център. Срочността на депозита може да бъде 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 или 18 месеца. Клиентите имат опцията ежемесечно да довнасят средства по депозитната сметка, а лихвата се изплаща на падежа на депозита.

Новият депозитен продукт на „Инвестбанк” АД е без такса за откриване, захранване и обслужване на сметката. За касовото теглене на депозираната сума също не се дължи такса, когато е направено на падежна дата. Потребителите могат да се възползват и от безплатния електронен подпис. 

 

„ИНВЕСТБАНК“ АД