В националния пресклуб на БТА

OT 13:26:01 04-08-2020
MM1324OT.028
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 5 август, сряда, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция
на тема:
Китай - Европа - Космос

Участници: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" и ЮЗУ "Неофит Рилски",
доц. д-р Марияна Тиен - главен секретар на Глобалния център за партньорство Китай - Централна и Източна Европа (17+1), и
Борис Манов - експерт по международни отношения.Уважаеми колеги и гости,
С цел спазване на всички изисквания, свързани с извънредната епидемична обстановка, в сградата на БТА и в залата за пресконференции е необходимо да носите защитни маски. При влизане в БТА, както и пред самата зала са поставени и средства за дезинфекциране. Създадени са условия участниците в пресконференцията и журналистите да спазват необходимата физическа дистанция.Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА - www.bta.bg/bg/pressclub


/ММ/