МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВАТА КОНКУРСНА СЕСИЯ ПО ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” 2020 Г.

Министерството на културата обявява резултатите от първата конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2020 г.

Със заповед на министъра от 29 април т. г. беше обявена първата конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките, при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 2020 г.

Конкурсната сесия е на обща стойност 1 милион лева и е насочена към Националната библиотека, регионалните и общински библиотеки.

В посочения в обявата едномесечен срок, постъпиха 44 проектни предложения на обща стойност 868 125,84 лв. От тях са одобрени 36 проекта, които са на обща стойност 714 385 лв.

Резултатите от конкурсната сесия за одобрените и неодобрените проектни предложения можете да видите тук: http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=63&z=754

Съгласно чл. 18 от Правилата, за реализацията на одобрените за финансиране проекти ще бъдат изготвени договори.

Предстои обявяване на втора конкурсна сесия за финансово подпомагане на проекти по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“.

Повече информация може да намерите на интернет страниците на Министерството на културатаhttp://mc.government.bg/.

 

Министерство на културата