В националния пресклуб на БТА

OT 15:15:01 02-07-2020
GI1514OT.006
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 3 юли, петък, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция
на тема:

Новата конституция на Путин


Участници: проф. д.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" и ЮЗУ "Неофит Рилски",
доц. д.н. Георги Чанков - експерт по международни отношения, преподавател в УНСС, и
Мирослав Попов - юрист, политически анализатор.Уважаеми колеги,
С цел спазване на всички изисквания, свързани с извънредната епидемична обстановка, в сградата на БТА и в залата за пресконференции е необходимо да носите защитни маски. При влизане в БТА, както и пред самата зала са поставени и средства за дезинфекциране. Създадени са условия участниците в пресконференцията и журналистите да спазват необходимата физическа дистанция.Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА - www.bta.bg/bg/pressclub.

/ГИ/