В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА БЕШЕ СКЛЮЧЕН НОВ БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

Министерството на културата и организациите на работодателите и синдикатите договориха по-добри условия на труд и заплащане за служителите в музикално-сценичните културни институти.

Нов Браншов колективен трудов договор за музикално-сценичните изкуства беше сключен в Министерството на културата днес. Документа подписаха министър Боил Банов, председателите на работодателските организации и национално представените синдикални организации. От страна на работодателските организации споразумението подписаха Момчил Георгиев за Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Тодор Мадолев за Сдружение „Ръководители в областта на културата“ (СРОК). Подписи под документа положиха и председателите на национално представените синдикати: Иван Иванов, председател на Независима синдикална федерация „Култура” към КНСБ, Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци, Кирил Бинев, председател на Национална федерация „Култура” към КТ „Подкрепа” и Нина Кръстева, председател на Синдикат „Театър, музика и танц”, НФ „Култура” – КТ „Подкрепа”.

Страните се обединиха около мнението, че с новия Браншов договор не само се запазват вече договорените добри условия, а се гарантират и още по-добри такива от заложените в Кодекса на труда по въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения в музикално-сценичните институти в страната.

С настоящия документ работодателите отново се ангажират да отчитат спецификата на труда на работещите в художествено-творческите, техническите и административните колективи, да се издигне престижът на музикалното изкуство, както и да се установят работещи механизми за ползотворно сътрудничество между страните за постигане на по-добри условия на труд и заплащане.

Колективният трудов договор ще се прилага спрямо всички служители, които членуват в синдикални организации, страни по него. Той предвижда възможности за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати чрез прилагане на система от критерии и показатели, обезщетения при прекратяване на трудовия договор поради придобито право на пенсия, по-голям платен годишен отпуск, съобразен със спецификата на труда, както и медицински грижи.

След края на официалната церемония по подписването министър Банов благодари на присъстващите за добрия тристранен диалог, взаимното разбирателство и отличното партньорство.

Новият документ ще бъде валиден в следващите две години.

 

Министерство на културата