Мария Габриел: Обединени да мобилизираме инвестиции за устойчиво възстановяване на сектора на културата и творчеството

OT 16:54:01 26-06-2020
NS1652OT.004
Европейска комисия - прессъобщение

Мария Габриел: Обединени да мобилизираме инвестиции
за устойчиво възстановяване на сектора на
културата и творчеството


Над 300 участници се включиха в директен диалог с културния и творческия сектор по време на видеоконференцията "Обединени за ново бъдеще", инициирана от българския еврокомисар Мария Габриел. Събитието, организирано с помощта на платформата Creatives Unite, за първи път събра в такъв голям мащаб представители на секторите на културата и творчеството с институционалните партньори - членове на Европейския парламент, Хърватското председателство на Съвета, Европейската комисия, за да се набележат действия и решения в подкрепа на сектора на културата и творчеството.
"Културата е ценност за нас като общество. Но тя е и икономически значим сектор, като допринася с 4 процента от БВП на ЕС. Предоставя работни места на 7 милиона европееца. Сега предизвикателството е не само да помогнем на сектора да се възстанови от кризата, но и устойчиво да се инвестира в него с цел утвърждаването му като една от новите индустриални екосистеми на ЕС", заяви комисарят.
Следва да се припомни, че преди месец Мария Габриел постави началото на платформата Creatives Unite, със съвместните усилия на Европейския парламент, Европейската комисия и културния сектор. Към момента тя отбелязва рекорден брой от над 15000 посещения. "Creatives Unite ни показва вдъхновяващи примери как културните и творчески сектори могат да споделят опит и да си сътрудничат за справяне с трудностите, предизвикани от безпрецедентната криза", отбеляза Мария Габриел.
Мария Габриел привлече вниманието на участниците върху многообразието от програми и инструменти, които следва да се мобилизират в подкрепа на културата. Новото предложение за дългосрочен бюджет на ЕС и инструментът за възстановяване Next Generation EU предлагат редица възможности за полезни взаимодействия. Освен специфичната за културния сектор програма "Творческа Европа", еврокомисарят открои и други инструменти в рамките на нейния ресор. Първият е програма "Хоризонт Европа" с нов клъстер посветен на културата и творчеството. Другата възможност е новата общност за знания и иновации в рамките на Европейския институт за иновации и технологии, която ще стартира през 2022г. Ще бъде предоставена подкрепа и чрез програма REACT-EU, новата политика на сближаване, програмите InvestEU и "Цифрова Европа". Комисарят предложи и възможността за насочване на 1,5 процента до 2 процента от грантовата част на инструмента Next Generation EU в подкрепа на културата.
"Важно е да мобилизираме всички тези инструменти и инвестираме интелигентно, въз основа на национални стратегии, за да бъдем ефективни в подкрепата на сектора. Показахме с тази конференция, че можем да говорим в един глас. Сега е време да действаме обединени, като един, за да превърнем Европа в истински център на културата и творчеството", заключи Мария Габриел.


/НС/