Кои са новите модели на работа в контекста на новата реалност? или Какви са тенденциите на работната среда на бъдещето?

OT 15:01:31 27-05-2020
DI1501OT.001
Съвет на жените в бизнеса в България-модели на работа

Кои са новите модели на работа в контекста на новата реалност? или Какви са тенденциите на работната среда на бъдещето?


27 май 2020 г.


На проведения преди дни уебинар SMART WORK - Бъдещето е тук, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) бяха изнесени данни и се очертаха нови тенденции на пазара на кадри. Участниците споделиха опит и информация за най-изявените очаквания на кандидатите, както и кои са предпочитаните работодатели и кои са ключови принципи на работа в криза с цел запазване на организационната ефективност.
Лектори на SMART WORK - Бъдещето е тук бяха Елена Дречева, изпълнителен директор на "Коника Минолта Бизнес Солюшънс България", Теодора Петкова, председател на УС и главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк", Петър Торнев, директор на Технологичния център на "Аксенчър" в България, и Евелина Славкова, социолог, съосновател на агенция "Тренд".


Ето и заключенията:

СКОРОСТТА ПРЕДИ ВСИЧКО: В своето представяне Теодора Петкова, председател на УС и главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк", очерта ключови принципи на работа в криза за запазване на организационната ефективност на базата на непосредствения опит на организацията, която ръководи. Тези принципи включват критична оценка на отправната точка; контрол върху онова, което е най-важно; къси спринтове между голяма картина и детайлите; приоритет на скоростта над перфекционизъм; и внимание към екипа.

ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА КАДРИ: С оглед на съществените размествания на пазара на работна сила и настъпилите бързи промени в модела на труд Евелина Славкова от "Тренд" представи данни за нагласите и очакванията на кандидатите за работа за работодателите. Оказва се, че работещите у нас поставят на предни позиции честността, иновативността и креативността на желания от тях работодател. Размерът на възнаграждението и възможностите за кариерен успех запазват значимостта си на водещи фактори при наемане на работа, но прави впечатление предната позиция и на желанието за баланс между професионалния и личен живот.

ПРЕДПОЧИТАНИ РАБОТОДАТЕЛИ: Сред най-желаните работодатели в България се открояват глобални компании в секторите на бързооборотните стоки, информационните технологии и горивата, телекомуникационните компании и хранителните вериги, както и държавни компании като Летище "София" и АЕЦ "Козлодуй".
"Плувайки в морето на промяната, изпитваме остра необходимост от море от данни, които да анализираме и които да ни посочат верния път. Затова представихме актуални тенденции за работодателите у нас и дори генерирахме мнения по време на самата конференция", посочи Боряна Манолова, председател на УС на СЖББ, и добави: "Формулирахме някои нововъзникнали принципи и обменихме ценен опит от различни бизнес сектори. Вярвам, че тези споделени формати трябва да придобият регулярен характер. Освен много полезни, те са и показателни за това, че солидарността в бизнеса е на път да стане ключова дума."За Съвета на жените в бизнеса в България

СЖББ е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери. Със своите над 100 корпоративни и индивидуални членове сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.

Агенция Интеримидж

/АМ/
/ДИ/