ЕП подкрепя местните власти, които се борят с последиците от пандемията

OT 11:06:31 22-05-2020
NS1105OT.004
Европейски парламент - пресслужба

ЕП подкрепя местните власти,
които се борят с последиците
от пандемията


Съобщение за пресата
22-05-2020

Освен основните дейности на Парламента, председателят Д. Сасоли предложи подкрепата на ЕП на местните власти в Страсбург, Брюксел и Люксембург, предоставяйки пакети с храна, подслон и център за тестване на COVID-19.

Настоящите предпазни мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 не повлияха на капацитета на Европейския парламент да осигури законодателните, бюджетните и контролните функции на институцията.

Освен основните си дейности, Европейският парламент се свърза с местните власти в трите града, където се намира основният му сграден фонд, за да предложи подкрепата си за справянето със социално-икономическите последици от кризата. В резултат на това се сключиха различни споразумения с местните власти във връзка с техните конкретни искания и нужди.

"Всички участваме в тази извънредна ситуация, която засяга живота на хората. Тази криза трябва да подтикне всички нас, включително и институциите, да дадем добър пример", заяви председателят на Европейския парламент Давид Сасоли.

Брюксел

Благодарение на своите логистични служби Европейският парламент осигурява около 7000 пакета с храна седмично от 14 април, които се разпределят на нуждаещите се в сътрудничество с различни благотворителни асоциации: Resto du Coeur Saint Gilles, DoucheFLUX, Червения кръст, MotherTeresa и CPAS Ixelles. Парламентът също така започна да доставя храна за медицинския персонал в болница "Сен Пиер".

В допълнение, 100 уязвими жени са получили убежище в сградите на ЕП в Брюксел. Общинската хуманитарна спешна служба на регион Брюксел управлява напълно оборудваните съоръжения в сградата "Хелмут Кол" на ЕП от 29 април. Парламентът също така осигурява храна за тези жени седем дни в седмицата, в кафетерията на сградата, която беше реорганизирана с цел спазване на всички предпазни мерки.

Европейският парламент също така предостави на разположение част от своя автомобилен парк за превоз на запаси и доставка на храна на медицински сестри и лекари.

Страсбург

Парламентът си сътрудничи с местния Червен кръст в координация с град Страсбург и осигурява 500 пакета с храна на ден, седем дни в седмицата за хора в нужда.

В съгласие с префектурата Бас-Рейн, на 11 май в сградата на ЕП "Луиз Вайс" в Страсбург беше отворен скринингов център за COVID-19. Четири медицински диагностични лаборатории от региона са отговорни за провеждането на тестове на гражданите, а дейностите се контролират от Регионалната здравна агенция на Гранд Ест (ARS) и префектурата Бас-Рейн. ЕП също така предоставя своя автомобилен парк за превоз на стоки, ако е необходимо.

Люксембург

ЕП си сътрудничи с местните асоциации Абригадо, Каритас и Червения кръст и осигурява 500 пакета с храна на ден, седем дни в седмицата за хора в нужда. Преместваемите преводачески кабини (със стъклени прозорци) на ЕП също са предоставени на старчески дом в Бетембург, за да могат жителите на града да видят своите роднини без риск от заразяване след дългите седмици на ограничителни мерки.

За медиите: контакти и аудиовизуални материали

Важно е да се отбележи, че докато Европейският парламент предоставя своите помещения, самите инициативи се управляват от местните власти и организации. Ако медиите имат нужда от допълнителна информация, може да се свържат директно с тях.

За да бъде отдадено максимално уважение към работата на местните организации и да се избегне нарушаване на услугите, които те предоставят или тяхната поверителност, Мултимедийният център на Европейския парламент предоставя достъп до колекция от снимки и видео материали на инициативите в Страсбург, Брюксел и Люксембург, които могат да бъдат изтеглени и са готови за свободно ползване.

Полезни контакти
/НС/