Българите, работещи в Германия си връщат впечатляващи суми от надвнесени данъци

Около 400 000 българи са живели в Германия в края на 2019 година. Повечето от тях работят, но само малка част кандидатстват за възстановяване на надплатени данъци. Тези, които го правят, често си връщат до няколко хиляди евро.

Научете защо и как вие може да си върнете изработените пари. 

Заплатите в Германия са високи, това е безспорно, данъците им обаче също са едни от най-високите в Европа. Добрата новина е, че надвнесените данъци ви се връщат съвсем законно и без по никакъв начин да застрашават възможността ви да работите в страната, да получавате детски надбавки, пенсия, да ползвате здравни услуги. 

Затова експертите от RT Tax – една от най-големите европейски фирми за възстановяване на данъци от чужбина – ви съветват: „Плащайте си данъците“. Така печелите много повече, отколкото ако нарушите закона. Връщате си част от парите, ползвате всички социални гаранции на редовен данъкоплатец, не подлежите на санкции и глоби.

Може да си върнете надвнесени суми за последните 4 години.

Това значи, че ако сте били изрядни данъкоплатци, сега е последната възможност да получите парите си от 2016 година насам. Някои от клиентите на RT Tax вече си върнаха суми от порядъка на 4000 до 6000 евро. Звучи добре, нали? Особено при задаващата се икономическа криза.

От какво зависи колко пари ще ви върнат?

1. Основно от размера на минималния необлагаем доход. Ако сте работили в Германия и размерът на годишния ви доход не надвишава минималния необлагаем доход за страната, може да получите 100% от сумата, която сте внесли за данъци. Така твърдят експертите от RT Tax. Ако годишният ви доход е по-висок, колко ще е възстановената сума зависи от повече фактори. Имайте предвид обаче, че размерът на необлагаемия минимален доход в Германия се увеличава всяка година. През 2017/2018 година е 9000 евро. През 2018/2019 е 9168 евро.

2. От данъка, който работодателят ви приспада. Работодателите обикновено не знаят колко точно ще бъде годишният доход на техните служители и в повечето случаи приспадат по-високи суми за данък. Именно това надплащане може да си върнете обратно. Клиентите на RT Tax, които кандидатстват за взимане на надвнесени такси само за 1 година, получават средно около 748 евро. Повече от половината българи, работещи в Германия губят част от законно изработените си пари. Другата половина просто си взимат надвнесените данъци. Изберете в коя група искате да сте.

Всеки може да кандидатства лично за възстановяване на данъци пред германските данъчни власти. Достатъчно е да представи исканите документи. Ако се притеснявате, че това може да се окаже твърде сложно за вас, обърнете се към специалисти. Служителите на RT Tax подготвят необходимите документи за кандидатстване, изпращат ги и минават през целия бюрократичен процес вместо вас. Вие само си получавате парите и едва тогава им плащате малък процент комисиона.

 

Върнете си това, което ви принадлежи и за което сте работили!

 

RT Tax