Изявление на върховния представител на ЕС по случай Международния ден за борба срещу хомофобията, трансфобията и бифобията

OT 17:16:01 15-05-2020
GG1715OT.008
ЕС - изявление

Изявление на върховния представител на ЕС по случай Международния ден за борба срещу хомофобията, трансфобията и бифобията


Брюксел, 15 май /БТА/
По повод Международния ден за борба срещу хомофобията, трансфобията и бифобията Европейският съюз отдава почит на човешкото многообразие в цялата му пъстрота и на правото на всеки да се гордее със самоличността си, да определя собствената си идентичност и да обича този, когото е избрал да обича.
Когато светът е напрегнал всичките си усилия, за да овладее пандемията от Ковид-19, искаме да припомним и да подчертаем сериозните предизвикателства, пред които са изправени лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) на много места по света. Те често биват заклеймявани, дискриминирани и ограничавани в достъпа до здравни услуги заради дискриминационни закони и негативни социални нагласи. За мнозина ЛГБТИ липсата на подкрепа от семейството или общността води до по-висока уязвимост по отношение на насилието, безработицата, бедността и бездомността. Приветстваме изявлението на Върховния комисар по правата на човека за необходимостта от целенасочени действия в защита на ЛГБТИ в условията на пандемията и искаме да подчертаем, че при планирането и изпълнението на националните стратегии за борба с пандемията е важно да се работ с ЛГБТИ-общностите.
Недопустимо е където и да било по света да продължават безнаказаните нарушения и злоупотреби с правата на човека въз основа на предполагаема или действителна сексуална ориентация или полова принадлежност. Обявяването на сексуалната ориентация за престъпление и непризнаването на транс- и интерсексуалната идентичност водят до заклеймяване и маргинализиране на ЛГБТИ, което затруднява още повече свободния им достъп до здравни услуги. Те стават също жертва на насилие и тормоз, защото домашното насилие нараства при меркитете за изолация у дома. Сега повече от всякога е време международната общност да поднови ангажиментите си за борба с всички форми на насилие, дискриминация, подбуждане на омраза и престъпления от омраза по отношение на ЛГБТИ, предизвикани от сексуалната ориентация, половата идентичност или друго на основание.
ЕС е непреклонен в решимостта си да се бори с безнаказаността на нарушенията на правата на човека, дискриминацията и тормоза на ЛГБТИ навсякъде по света. С обявяването от Европейската комисия на новата стратегия за равенството на ЛГБТИ+ ЕС ще отбележи още по-голям напредък в утвърждаването и защитата на човешките права на ЛГБТИ. Ще работим с всички наши партньори както в ЕС, така и извън него, като обединим сили с международните организации, гражданското общество и защитниците на правата на човека в защита на човешките права на ЛГБТИ и за насърчаване на равенството и зачитането на многообразието. ЕС и неговите държави във външната си дейност ще спазват ангажиментите си по насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от ЛГБТИ и в областта на човешките права за недискриминация.
Европейският съюз припомня, че всички права на човека са всеобщи, неделими, взаимозависими и взаимосвързани. Това не може да бъде забравяно в тези времена на световна криза, както и при завръщането към нормалния живот. Поемаме ангажимент нашият отговор да поддържа достойнството и човешките права на всички без никаква дискриминация и призоваваме всички правителства по света да направят същото. Никой не бива да бъде забравян и никое човешко право не трябва да бъде пренебрегвано.
/ГГ/