COVID-19: Институциите на ЕС предприемат действия за закупуване на животоспасяващо медицинско оборудване

OT 18:18:01 23-03-2020
MG1738OT.015
Европейски парламент - Пресслужба - Съобщение за пресата

COVID-19: Институциите на ЕС предприемат действия за закупуване на животоспасяващо медицинско оборудване


o ЕС ще закупи медицинско оборудване за болници на обща стойност от 50 милиона евро
o Тестовете, маските и дихателната апаратура ще бъдат закупени съвместно
o Към момента са репатрирани повече от 1800 граждани на ЕС

Парламентът работи с държавите членки, за да гарантира закупуването на дихателна апаратура, маски и друго необходимо медицинско оборудване за болниците в ЕС.

Миналата седмица Европейската комисия (Комисията) създаде схема за снабдяване с медицинско оборудване (чрез програмата rescEU), така че необходимите доставки за справянето с COVID-19 да стигнат бързо до държавите членки, които са изправени пред недостиг на оборудване. Това оборудване е необходимо за лечението на заразени пациенти, защита на здравните работници и забавяне на разпространението на вируса.

Парламентът работи с държавите членки за бързото одобрение на 40 от 50-те милиона евро отделени за медицинско оборудване за интензивно лечение, като дихателна апаратура и лични предпазни средства, например маски за многократна употреба.

Държавите членки също се обединяват в рамките на споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки за закупуване на лични предпазни средства, дихателна апаратура и предмети, необходими за тестване за коронавируса. Работейки заедно по този начин, те придобиват по-силна позиция на световния пазар.

Цитат

Коментирайки предложението на Комисията, председателят на комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Паскал Канфен (Обнови Европа, Франция) заяви:

"Миналата седмица Европа взе няколко исторически решения за противодействие на COVID-19, включително относно въздействието му върху икономиката на ЕС. Не казваме това достатъчно често и не го казваме достатъчно силно. Европа прави всичко възможно, за да спаси животи. Механизмът за гражданска защита на ЕС преди това е спасявал граждани на ЕС попаднали в зони на земетресения, урагани и наводнения и борба с горски пожари. Сега за първи път използваме средствата на ЕС от програмата rescEU, за да подкрепим усилията на държавите членки в борбата с вируса, като гарантираме наличието на крайно необходимото медицинско и защитно оборудване. Това е солидарността на ЕС в действие."

"Настоящата криза също така показва, че разполагането с достатъчно средства за нуждите на програмата по Механизма за гражданска защита на ЕС след 2020 г. е важно, съгласно позицията на Парламента", заключи Канфен.

Програмата RescEU е част от Механизма за гражданска защита на ЕС, който засилва сътрудничеството между държавите от ЕС в областта на гражданската защита. Откакто програмата rescEU бе създадена през 2019 г., ЕС може пряко да подпомага държавите членки, засегнати от бедствия, когато националният им капацитет е претоварен.
Благодарение на Механизма за гражданска защита на ЕС, над 1800 граждани са репатрирани от цял свят след възникването на извънредната ситуация с COVID-19.
/МИГ/