COVID-19: ЕП приветства научноизследователския пакет, ЕС трябва да бъде по-добре оборудван в бъдеще

OT 17:06:31 20-03-2020
MG1703OT.002
Европейски парламент - Пресслужба - Съобщение за пресата

COVID-19: ЕП приветства научноизследователския пакет, ЕС трябва да бъде по-добре оборудван в бъдеще


20-03-2020
o ЕК предлага значителен бюджетен пакет за борба с пандемията
o ЕП приветства извънредните мерки
o Трябва да инвестираме повече в изследвания и да сме готови за следваща криза

Мерките за реагиране на кризи трябва да бъдат съчетани с дългосрочен ангажимент за научноизследователски програми на ЕС.

"Приветсваме мерките, предприети от комисаря Мария Габриел и мобилизирането на почти 140 милиона евро за намирането на лечение за COVID-19. Европейската комисия реагира много бързо при публикуването на специална покана за изразяване на интерес за програма "Хоризонт 2020" и включването на съответните заинтересовани страни в Инициатива за иновативни лекарства (IMI) за публично-частно партньорство", заяви докладчикът за програма "Хоризонт Европа" Кристиян Елер (ЕНП, Германия).

"Сега трябва да започнем да мислим в перспектива, за да бъдем по-добре подготвени за бъдещето. Научноизследователската и развойната дейност играят важна роля за справянето с глобалните предизвикателства. Това е още една причина да бъде подкрепено нашето предложение за бюджет от 120 милиарда евро за програмата "Хоризонт Европа", добави той.

Изпитание за нашата способността да работим заедно

"Тази криза е изпитание за нашата способност да работим заедно при извънредна ситуация от една страна, и да останем верни на нашите дългосрочни цели, от друга", заяви Кристиян Елер.
"Когато тази криза приключи, трябва незабавно да започнем подготвка за следващата. Това означава да инвестираме повече в научни изследвания и да гарантираме, че програми като "Хоризонт Европа" няма да станат жертви на краткосрочните спорове между държавите членки", завърши той.

COVID-19: ЕС и промишлената индустрия ще финансират повече изследвания чрез Инициативата за иновативни лекарства


Инициативата за иновативни лекарства (IMI), публично-частно партньорство между Европейската комисия и фармацевтичната индустрия, днес обяви покана за ускорена процедура за научно изследователски предложения за разработване на лечение и диагностика в отговор на разпространението на COVID-19. До 45 милиона евро от финансирането ще дойдат от "Хоризонт 2020", програмата за научни изследвания и иновации на ЕС.

Тази покана е част от координирания отговор на ЕС срещу заплахата за общественото здраве от COVID-19 и допълва спешното финансиране за научни изследвания, което бе мобилизирано наскоро по програмата "Хоризонт 2020". Можете да намерите повече информация за поканата от IMI тук и за научноизследователските действия на ЕС относно COVID- 19 тук (източник: Европейска комисия).


Допълнителна информация

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Проучване: какво може да направи ЕС за да облекчи въздействието от кризата с коронавируса?

Реакция на докладчика на комисията на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика относно последното предложение относно МФР (19.02.2020)

Изследовател в лаборатория йVectorfusionart/AdobeStock


/МИГ/