Емил Радев: Борбата с корупцията трябва да бъде сред основните приоритети на новата Европейска комисия

OT 14:53:32 08-10-2019 MI1451OT.003 ЕП - Радев - корупция Емил Радев: Борбата с корупцията трябва да бъде сред основните приоритети на новата Европейска комисия Пресцентър ПП ГЕРБ Защо все още не е разработена общоевропейска стратегия за борба с корупцията, въпреки нееднократното настояване на Европейския парламент и поетия от Европейската комисия ангажимент, попита българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. Малко преди края на мандата на настоящата Еврокомисия той отправи запитване относно закъснелите действия на ЕС в борбата срещу корупцията. Според Радев стратегията би могла да допринесе за подобряване на трансграничното сътрудничество, преодоляване на пропуските в борбата срещу тежката престъпност и корупцията, прилагане на по-добър надзор и разработване на цялостна политика за предотвратяване на бъдещи пропуски. "За нас като депутати е важно да получим отговори защо от 2016 г. насам ЕК е спряла да представя доклада на ЕС относно борбата с корупцията", настоя Радев. Според него това е един изключително полезен допълнителен инструмент към препоръките, отправяни към държавите-членки в рамките на Европейския семестър. "Идеята на този доклад бе да прерасне в механизъм за наблюдение на всички държави-членки на ЕС относно предприетите мерки за борба с корупцията и констатираните слабости", поясни българският евродепутат. По думите му корупцията, организираната престъпност и прането на пари представляват сериозна заплаха за икономиката на Европа. "Данни сочат, че корупцията в ЕС нанася щети за 120 - 160 милиарда евро годишно", отбеляза Радев, който в качеството си на заместник-председател на комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи в ЕП посочи борбата с корупцията и прането на пари сред своите приоритетите. В рамките на изслушванията на кандидатите за еврокомисари Емил Радев предложи до края на годината комисията по граждански свободи в ЕП да организира дискусия по темата. Целта е на едно място за първи път да се съберат новоизбраните ресорни комисари, първият европейски главен прокурор, чиято служба ще започне да функционира от 2020 г., магистрати, представители на научната общност и неправителствения сектор. "Комисията осигурява непрекъснат и рационализиран мониторинг на усилията за борба с корупцията и работи с държавите-членки", се посочва в отговора, който еврокомисарят по миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос даде от името на ЕК. По думите му Еврокомисията е изработила предложения и е договорила успешно няколко законодателни инструмента, включително относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, относно осигуряването на достъп до и обмен на финансова и друга информация навреме за целите на правоприлагането, относно службите за възстановяване на активи и органите за борба с корупцията, както и относно корупция, свързана със защитата на финансовите интереси на Съюза. "Създадена е и Европейската прокуратура, за да се борят престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, в това число и корупцията", припомни Димитрис Аврамопулос. Той допълва, че по предложение на Комисията през юли 2019 г. ЕС стана наблюдател в Групата държави срещу корупцията. В рамките на сътрудничеството със Съвета на Европа Комисията участва като наблюдател в Специалния комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу прането на пари. --- Пресцентър ПП ГЕРБ Никола Николов 0884 800 026 Ангел Плещов 0882 412 727 София Пл. България 1, НДК, Административна сграда, ет 16 Тел. 02 / 490 13 13, вътр. 113 Факс: 02 / 490 09 51 /МИМ/