В националния пресклуб на БТА

OT 16:47:31 20-09-2019
AM1645OT.013
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 24 септември, вторник, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция на
Одобрени заявители по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
на тема:
Редът и условията при прилагане на европейските схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 г.

От месец август 2019 г., участниците в пресконференцията - одобрени заявители по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко", многократно, писмено и устно, задават въпроси към ДФ "Земеделие" и Министерството на земеделието, храните и горите, на които нямат отговор.

Към 20.09.2019 г. отново питат:
1. Има ли издадени актове за отмяна на актове за одобрение от 2018 г.?
2. Има ли издадени актове за одобрение за 2019 г.?
3. КОГА директорът на учебното заведение може да обяви процедура за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"?
4. Директорите с кого трябва да подпишат график за датите на доставка за учебната 2019/2020 г.:
А) с фирми, избрани с процедури за избор на изпълнител през 2019 г.;
Б) с одобрените заявители от 2018 г.
5. Подписаните договори и график за датите на доставки с фирми, избрани с процедура от 2019 г. пораждат ли права и задължения за директора?
6. При представен график за датите на доставка в ДФ "Земеделие" може ли одобрения заявител да започне доставките по съответната схема?
Проблемите са поставени пред отговорните лица преди повече от два месеца и до настоящия момент е факт единствено неглижирането им и открито нежелание за вземане на мерки. /АМ/