"Договорът на века" - крайъгълен камък на петролната стратегия на Азербайджан

OT 14:49:01 20-09-2019
RN1447OT.003
Азербайджан - петрол

"Договорът на века" - крайъгълен камък на петролната стратегия на Азербайджан


Днес Азербайджан отбелязва 25-тагодишнина от подписването на "Договора на века" -споразумението за съвместно разработване и разпределение на добива за находището Азери-Чираг-Гюнешли (ACG) в азербайджанския участък на Каспийско море.Подписано на 24 септември 1994 г. в Баку, то бешепървото споразумение за разпределение на добива между Азербайджан и 10 чуждестранни петролни компании, представляващиСАЩ, Обединеното кралство, Русия, Турция, Норвегия и Саудитска Арабия.

Споразумението стана известно като "Договора на века" зарадисвоето политическо, икономическо и стратегическо значение.То осигури основа за петролната стратегия на Азербайджан, отвори нови перспективи за развитието на страната и превърна страната във водещ енергиен доставчик в световен мащаб.Същопроправи път за подписването на още 30 договора с 41 петролни компании от 19 държави.

ACG е най-голямото петролно и газово находище в Каспийско море, чиито доказани запаси от нефт са оценени на 1,2 милиарда тона, докато запасите от газ възлизат на 350 милиарда кубически метра. Добивът на нефт от находището Чираг започва през 1997 г.Към днешна дата от ACG са добити около 492 милиона тона петрол и 161 милиарда кубически метра газ, а инвестициите в разработването на това находище надвишават 36 милиарда щатски долара. Добитиятнефт се изнася на световните пазари, предимно по експортните тръбопроводи Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса (Западно направление).

Преди 2 години, на 14септември 2017 г., правителството на Република Азербайджан и Държавната петролна компания на Република Азербайджан SOCAR, заедно с BP, Chevron, INPEX, Statoil, ExxonMobil, TP, ITOCHU и ONGC Videsh подписаха измененото и преформулираноспоразумение за разпределение на добива за разработването на ACG.В товаспоразумение е заложено удължаване на срока за разработване на ACG до 2050 г., делът на SOCAR нараства от 11% на 25%, а прекият дял на Азербайджан в печалбата от петрол е 75%.Очаква се около 500 милиона тона петрол да бъдат извлечени от ACG. Подписването на "Договора за новия век" бе нов етап в петролната стратегия на Азербайджан, което даде допълнителни гаранции за политическата и икономическата сигурност на страната, нови инвестиции, растеж на БВП, нови работни места и благосъстояние.

По този начин, стартирана през 1994 г. и продължаваща успешно и до днес, нефтената и газовата политика на Азербайджан e една от основните сфери, която допринася заразвитието на страната.С богатството си на въглеводородни запаси Азербайджан стана атрактивнадестинация за много световноизвестни петролни и газови компании. Чуждестранните компанииса инвестирали над 80 милиарда щатски долара в петролния и газовия сектор на Азербайджан от 1995 г. насам.

В същото време Азербайджан се превърна в неразделна част от системата за осигуряване на енергийна сигурност и благосъстояние на съседните държави, и по-специално Грузия и Турция, както и на страни по трасето на международни тръбопроводи, пренасящи енергия от Каспийско море. Азербайджан се превърна в един от водещите чуждестранни инвеститори в грузинската икономика с над 700 действащи азербайджански компании и инвестиции от над 3 милиарда щатски долара. Азербайджанските инвестиции в Турция се оценяват на 14,5 милиарда щатски долара, около 13 милиарда от които са в петролния и газовия сектор, докато Турция е инвестирала около 11,8 милиарда щатски долара в Азербайджан. SOCAR интегрира корпоративната социална отговорност в своите бизнес операции и по този начин активно участва в дейности, насочени към опазване на околната среда, подкрепа на младите хора, безопасност, овластяване на жените, зачитане на правата на хората с увреждания и др. в страните, в които развива дейност.

Изпълнението на "Договора на века" вдъхна на инвеститорите увереност в успеха на проекта за разработване на гигантското газово находище Шах Дениз до такава степен, че на следващата година за първи път в историята на Каспийския газ се правят директни доставки на европейските пазари чрез мащабната верига за доставки - от Азербайджан през Грузия, Турция, Гърция и Албания до Италия.

Като цяло Азербайджан произвежда въглеводородни ресурси вече повече от 150 години и има огромен принос за развитието на световната петролна индустрия. В началото на XXвек Азербайджан генерира половината от петролните доставки в света.Азербайджан е пионер в много отношения в световната нефтена индустрия, а примери включват първия в света нефтен кладенец, първото нефтено находище в морето, първия нефтопровод, нефтен танкер, парафинова фабрика. Страната произвежда около 72% от продукцията на Съветския съюз през 1941 г., което гарантира победата на Съветския съюз през Втората световна война ипревръща петрола в изключително важен фактор за националната икономика.Една от най-известните и уважавани международни награди - Нобеловата награда - е създадена с капитал, който Алфред Нобел е придобил от печалбата от бакински петрол.

Енергийният сектор също е един от крайъгълните камъни на стратегическото партньорство между Азербайджан и България. През 2013 г. беше подписано споразумение за доставките на енергийните ресурси от Азербайджан за България. В началото на тази година, следцеремония за първа копка на междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB)започна изграждането на ключов елемент от тази система за доставки.До края на 2020 г. 1 милиард кубически метра азербайджански газ ще бъде доставен в България, което представлява 1/3 от търсенето на газ в страната. Все още има неизползван потенциал за засилване на взаимодействието между Азербайджан и България по енергийни въпроси. От общ интерес на двете страни е по-нататъшното засилване на двустранните ангажименти, като те са готови да продължат да работят в тясно сътрудничество за проучването на начини за развитие на взаимноизгодното партньорство в енергетиката, както и във всички останали сфери. /РН/