Европейската комисия и Световната здравна организация обединяват сили за популяризиране на ползите от ваксините

OT 14:30:31 12-09-2019
PA1428OT.021
COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu - СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Европейската комисия и Световната здравна организация
обединяват сили за популяризиране
на ползите от ваксините


София, 12 септември 2019 г.

Днес в Брюксел Европейската комисия и Световната здравна организация (СЗО) са домакини на първата Глобална среща на високо равнище за имунизациите. Целта е да се ускорят действията в световен мащаб за прекъсване разпространението на предотвратими чрез имунизация болести и да се окаже отпор на дезинформацията по отношение на ваксините в цял свят.
При откриването на форума председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер и генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус призоваха спешно да бъдат умножени усилията за спиране на разпространението на болестите, предотвратими чрез ваксинация, например морбили. Новите епидемии се дължат пряко на пропуските в имунизационното покритие, включително сред тийнейджърите и възрастните, които никога не са преминали през пълния цикъл на имунизация. За да може да се преодолеят ефикасно пропуските в имунизационното покритие, форумът ще изследва множеството препятствия пред ваксинацията, включително права, законова уредба и достъп, наличие, качество и удобство на услугата, социални и културни норми, ценности и подкрепа, лична мотивация, нагласи, знания и умения.
Европейската комисия и Световната здравна организация призоваха също така за повече подкрепа за Глобалния алианс за ваксините (GAVI). GAVI има централна роля за постигането на глобалните имунизационни цели в държавите с най-малко ресурси в света.
Новите модели и възможности за ускоряване на разработването на ваксини също са част от програмата на Срещата на високо равнище за имунизациите, заедно с механизмите, които да гарантират, че имунизацията е приоритет на общественото здраве и всеобщо право.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.
Лица за контакти с медиите:
Anca PADURARU (+ 32 2 299 12 69)
Aikaterini APOSTOLA (+32 2 298 76 24)Ваксинации: Европейската комисия и Световната здравна организация
обединяват сили, за да популяризират ползите от ваксините
Брюксел, 12 септември 2019 r.
Европейска комисия - Съобщение за медиите
Днес в Брюксел Европейската комисия и Световната здравна организация (СЗО) са домакини на първата Глобална среща на високо равнище за имунизациите. Целта е да се ускорят действията в световен мащаб за прекъсване разпространението на предотвратими чрез имунизация болести и да се окаже отпор на дезинформацията по отношение на ваксините в цял свят.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Няма извинение за това в развит свят като нашия деца все още да умират от болести, които отдавна трябваше да бъдат изкоренени. По-лошото е, че решението е в ръцете ни, но не го използваме на сто процента.
Благодарение на имунизациите годишно се избягват 2 до 3 млн. смъртни случая, като ако световното имунизационно покритие се подобри, може да бъде спасен животът на още 1,5 млн.
души. Днешната среща на високо равнище е възможност да предприемем действия за
преодоляване на пропуските. Комисията ще продължи да работи с държавите от ЕС като част от националните им усилия и с нашите партньори, които са днес сред нас. Предизвикателството е глобално; трябва да го преодолеем заедно и сега.
Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на Световната здравна организация, заяви: След много години на напредък днес се намираме в една критична повратна точка. Морбилито се завръща, а всяко десето дете все още няма пълния набор основни ваксини, поставяни в детска възраст. Можем и трябва да възстановим темповете си. Ще успеем обаче единствено ако ползите от ваксините са за всички и ако правителствата и партньорите инвестират в имунизацията като право за всеки, а и като социално благо. Дошъл е моментът да умножим усилията си в подкрепа на ваксинацията като основен елемент на всеобщото здраве.
При откриването на форума председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер и д-р Тедрос призоваха спешно да бъдат умножени усилията за спиране на разпространението на болестите, предотвратими чрез ваксинация, например морбили. През последните 3 години 7 държави, сред тях и 4 от европейския регион, са загубили статута си на държави, изкоренили морбилито. Новите епидемии се дължат пряко на пропуските в имунизационното покритие, включително сред тийнейджърите и възрастните, които никога не са преминали през пълния цикъл на имунизация.
За да може да се преодолеят ефикасно пропуските в имунизационното покритие, форумът ще изследва множеството препятствия пред ваксинацията, включително права, законова уредба и достъп, наличие, качество и удобство на услугата, социални и културни норми, ценности и подкрепа, лична мотивация, нагласи, знания и умения.
Европейската комисия и Световната здравна организация призоваха също така за повече подкрепа за Глобалния алианс за ваксините (GAVI). GAVI има централна роля за постигането на глобалните имунизационни цели в държавите с най-малко ресурси в света.
Новите модели и възможности за ускоряване на разработването на ваксини също са част от програмата на Срещата на високо равнище за имунизациите, заедно с механизмите, които да гарантират, че имунизацията е приоритет на общественото здраве и всеобщо право.
Контекст
СЗО обяви разколебаността по отношение на ваксините, включително пасивността и липсата на увереност и удобство, за една от десетте заплахи пред здравето в световен мащаб през 2019 г. Ваксините са безвредни и ефикасни и са основа на всяка силна система за първична здравна грижа.
В световен мащаб 79 % от хората смятат, че ваксините са безвредни, а 84 % - че те са ефикасни, разкрива изследването Wellcome Global Monitor, чийто фокус е върху това какви са нагласите на хората по света по отношение на науката и основните здравни проблеми. От доклада " Състояние на доверието във ваксините в ЕС" обаче става ясно, че отказът от ваксини се засилва в много държави от ЕС поради ниското ниво на доверие в безвредността и ефикасността на ваксините в световен мащаб. Липсата на доверие е крупна причина за по-лошото имунизационно покритие, което u1087 пък е от основно значение за създаването на групов имунитет.
Влошаването на имунизационното покритие води до увеличение на случаите на заболяване.
Според изследване " Евробарометър" от април т. г. почти половината от гражданите на ЕС (48 %) считат, че ваксините често могат да доведат до сериозни странични ефекти, докато 38 % смятат, че те могат да причинят заболяванията, от които трябва да предпазват, а 31 % са убедени, че те могат да отслабят имунната система. Тези цифри са резултат и от засиленото разпространение на дезинформация относно ползите и рисковете от ваксините чрез цифрови и социални медии.
За изтеклите месеци на 2019 г. докладваните случаи на морбили в света са достигнали най- високия си брой от 2006 г. насам. Активизирането на морбилито, което започна през 2018 г., продължи и през 2019 г., като през първите шест месеца на годината само в европейския регион на СЗО са отчетени 90 000 случая на болестта и над 365 000 по цял свят. Броят на случаите за полугодието вече надвишава общия годишен брой за всяка една от годините след 2006 г.
Напредъкът към всеобщо здравно осигуряване и цел 3 от целите за устойчиво развитие
"Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст" - са сред приоритетите на Европа и света. СЗО, нейните държави членки и Европейският съюз предприеха решителни стъпки за премахване на пропуските в имунизациите, които са отворена врата за съответните болести. Дейностите, които се изпълняват по Европейския план за действие на СЗО в областта на ваксините, препоръката на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация, и съвместното действие на ЕС за ваксинацията имат дългосрочно отражение върху здравните системи и общностите.

За повече информация
Информационна бележка
Десет действия за ваксинация за всички
Глобална среща на високо равнище за имунизациите
Уебсайт за ваксинацията
Специален доклад 488 на Евробарометър: Нагласи на европейците към ваксинацията
Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата u1089 срещу болести, предотвратими
чрез ваксинация

Лица за контакти с медиите:
Anca PADURARU (+ 32 2 299 12 69)
Aikaterini APOSTOLA (+32 2 298 76 24)
Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба
Related media
Illustration
/ПА/