В националния пресклуб на БТА

OT 13:13:31 12-09-2019
AM1311OT.006
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 13 септември, петък, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция на
Асоциация "Пулмонална хипертония"
на тема:
Белодробни трансплантации за българи.

Пресконференцията ще протече под мотото "Здравен емигрант",
при следния дневен ред:
1. Резюме на създадената ситуация с липса на белодробни трансплантации за български пациенти за времето след приключването на договора с Университетска болница - АКХ Виена през май 2017 г.
2. Запознаване на медиите със съдържанието на Отворено писмо до г-н Кирил Ананиев и с получения отговор.
3. Мнение на пациентите за предложената Национална програма за насърчаване на донорството и трансплантациите в България.
4. Разбор на изпълнените дейности, изброени в Отвореното писмо, чийто срок е 17 септември 2019 г.
4.1. Включени ли са най-малко трима българи в европейска листа на чакащи за белодробна трансплантация?
4.2. Налична ли е действаща Национална програма за насърчаване на донорството и трансплантациите в България?
4.3. Изпратен ли е за шестмесечно обучение пълен екип от медицински специалисти, включващи всички специалности и нива за успешна белодробна трансплантация?
5. Налице ли са воля и ресурс Министерството на здравеопазването да се справи с проблема, който е актуален вече две години и три месеца?

За участие в пресконференцията е поканен г-н Кирил Ананиев - министър на здравеопазването.
От неговите думи по време на тази пресконференция ще зависи дали организаторите, пряко засегнати от проблема, ще подкрепят положително неговата работата или, както заявиха в Отвореното писмо, ще обявят безсрочен протест на 18 септември 2019 г., от 7:30 ч. пред Министерството на здравеопазването и ще поискат оставката му.
/АМ/