Петър Витанов към Франс Тимерманс: Механизмът за сътрудничество и проверка не работи

OT 16:52:01 05-09-2019
MI1650OT.004
ЕП - България - механизъм за сътрудничество и проверка

Петър Витанов към Франс Тимерманс:
Механизмът за сътрудничество и проверка
не работи


Българска Социалистическа Партия

Коалиция
БСП за България

П Р Е С Ц Е Н Т Ъ Р

гр.София, ул."Позитано" 20 тел/факс 8107234 e-mail: bsppress@bsp.bg

Петър Витанов към Франс Тимерманс: Механизмът за сътрудничество и проверка не работи

Елена Йончева: В България се изгражда една авторитарна власт, която поставя под свой контрол както съдебната система, така и медиите

Идва ли краят на мониторинга над България и Румъния в този му вид?

"Каквито и да са били първоначалните замисли, отдавна е видно, че Механизмът за сътрудничество и проверка е неработещ." Това подчерта ръководителят на Делегацията на българските социалисти в ЕП Петър Витанов по време на изслушване на Франс Тимерманс, първи зам.-председател на ЕК в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП. Основната тема на дискусията бе засилването на правовата държава в ЕС.

"Какви отражения ще има евентуален годишен преглед на върховенството на закона в целия ЕС върху докладите за България и Румъния в рамките на Механизма? Идва ли краят на мониторинга за България и Румъния в този му вид", попита Витанов. Тимерманс посочи, че МСП е специален инструмент, създаден при влизането на България и Румъния в ЕС за да им помогне да изпълнят определени критерии, които към онзи момент те не са изпълнявали. "Тези критерии са обективни и Механизмът следва да приключи едва тогава, когато те бъдат изпълнени", допълни той. Заместник-председателят отбеляза, че нито една държава не може да счита, че е недостижима за подобен мониторинг и личното му желание е докладите за България и Румъния да бъдат включени в бъдещия годишен преглед за върховенството на закона, обхващащ всичките 27 държави-членки.

Въпросът на Витанов бе по повод Съобщение на ЕК от юли 2019 г., което предлага Комисията да изготвя годишен доклад за върховенството на закона, който да обхваща всички държави членки. Тогава подобен въпрос той отправи и към комисаря по правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете Вера Юрова. Тя потвърди официалната позиция на ЕК, че амбицията е МСП да приключи преди края на мандата на тази Комисия, само при изпълнение на отправените препоръки.

Елена Йончева, член на Групата на социалистите в ЕП напомни на комисар Франс Тимерманс, че силата на Европейския съюз се измерва по това как се справят с проблемите си най-слабите и изоставащи страни-членки. "България е на последно място в ЕС и по свобода на медиите и тази негативна тенденция се задълбочава с всяка една година. Вие казахте, че независими медии не може да има, ако не се спазва върховенството на закона.", заяви Йончева на Тимерманс.

Евродепутатката отбеляза още, че по отношение на България Европейската комисия неведнъж е констатирала липсата на ефективна съдебна система и корупция по високите етажи на властта. "Докато Комисията констатира, проблемите в България се задълбочават. Изгражда се една авторитарна власт, която поставя под свой контрол както съдебната система, така и медиите. Въпреки препоръките на Европейската и Венецианската комисии, в България все още липсва независим надзор на прокуратурата", каза Елена Йончева.

05.09.2019 г.
гр. София

/МИМ/