Европейската комисия обявява началото на училищния конкурс по превод за 2019 г.

OT 14:41:01 30-08-2019
KL1439OT.015
Европейска комисия - съобщение за медиите

Европейската комисия обявява
началото на училищния конкурс
по превод за 2019 г.


COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
София, 30 август 2019 г.
Европейската комисия обявява началото на училищния конкурс по превод за 2019 г.

Европейската комисия обяви 13-ото издание на конкурса за млади преводачи Juvenes Translatores, който се провежда в средни училища в цяла Европа. От 2 септември училища от всички държави - членки на ЕС, ще имат възможност да се регистрират онлайн, за да могат учениците им да се състезават с младежи от цяла Европа.

Тази година участниците ще трябва да преведат текст за ролята на младите хора при определянето на бъдещето на Европа. Участниците ще могат да превеждат между всеки два от 24-те официални езика на ЕС (552 възможни езикови комбинации).

Регистрацията за училищата, която е първият от двата етапа на процеса на регистрация, ще може да се направи до 20 октомври 2019 г. на обяд. Формулярът за регистрация може да бъде попълнен на който и да е от 24-те официални езика на ЕС.

След това Европейската комисия ще покани 751 училища да продължат на следващия етап. Броят на участващите училища от всяка държава е равен на броя на местата, с които тя разполага в Европейския парламент, и тези училища ще бъдат избрани на случаен принцип от компютър. Избраните училища трябва да посочат между двама и петима ученици, които да участват в конкурса. Младежите могат да бъдат с каквато и да е националност, но трябва да са от една възрастова група - родени през 2002 г.

Конкурсът ще се проведе на 21 ноември 2019 г. едновременно във всички участващи училища. От тази година той ще се провежда онлайн.

Победителите - по един за всяка държава - ще бъдат обявени в началото на февруари 2020 г. Те ще получат наградите си през пролетта на 2020 г. на специална церемония в Брюксел.
Повече информация ще откриете в прикачения документ.
Лица за контакти с медиите:
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Andreana STANKOVA (+ 32 2 295 78 57)

На 25 май 2018 г. Общият регламент относно защитата на данните започва да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) щ 45/2001.

Млади преводачи: Комисията обявява началото на училищния конкурс по
превод за 2019 г.
Б рюксел, 30 август 2019 r.
IP/19/5491
Европейска комисия - Съобщение за медиите
Днес Европейската комисия обяви 13-ото издание на конкурса за млади преводачи Juvenes
Translatores, който се провежда в средни училища в цяла Европа. От 2 септември училища от
всички държави - членки на ЕС, ще имат възможност да се регистрират онлайн, за да могат
учениците им да се състезават с младежи от цяла Европа. Тази година участниците ще трябва да
преведат текст за ролята на младите хора при определянето на бъдещето на Европа.
Европейският комисар Гюнтер Х. Йотингер, отговарящ за бюджета, човешките ресурси и
писмените преводи, заяви: "В Европа имаме удоволствието да си общуваме на десетки различни
езици. Страхотно е, че младите хора оценяват ползите от изучаването на чужди езици и са жадни
да научат повече. Приканвам ги да участват в тазгодишното издание на конкурса Juvenes
Translatores и да покажат впечатляващите си езикови познания."
Участниците ще могат да превеждат между всеки два от 24-те официални езика на ЕС (552
възможни езикови комбинации). В миналогодишното издание на конкурса учениците използваха
общо 154 езикови комбинации.
Регистрацията за училищата, която е първият от двата етапа на процеса на регистрация, ще може
да се направи до 20 октомври 2019 г. на обяд. Формулярът за регистрация може да бъде
попълнен на който и да е от 24-те официални езика на ЕС.
След това Европейската комисия ще покани 751 училища да продължат на следващия етап. Броят
на участващите училища от всяка държава е равен на броя на местата, с които тя разполага в
Европейския парламент, и тези училища ще бъдат избрани на случаен принцип от компютър.
След това избраните училища трябва да посочат между двама и петима ученици, които да
участват в конкурса. Младежите могат да бъдат с каквато и да е националност, но трябва да са от
една възрастова група - родени през 2002 г.
Конкурсът ще се проведе на 21 ноември 2019 г. едновременно във всички участващи училища. От
тази година той ще се провежда онлайн.
Победителите - по един u1079 за всяка държава - ще бъдат обявени в началото на февруари 2020 г.
Те ще получат наградите си през пролетта на 2020 г. на специална церемония в Брюксел.
По време на посещението си в белгийската столица средношколците ще имат възможност да се
срещнат с хората, които оценяват техните преводи - преводачи от генерална дирекция "Писмени
преводи" на Европейската комисия - и да разговарят за работата с езици.
Контекст
Генерална дирекция "Писмени преводи" на Комисията организира конкурса Juvenes Translatores
(от лат. - млади преводачи) всяка година от 2007 г. насам. Целта му е да популяризира
чуждоезиковото обучение в училищата и да запознае младите хора с работата на преводачите. В
него могат да участват ученици на възраст 17 години. Той се провежда в един и същи ден във
всички избрани за участие училища в ЕС.
През годините конкурсът е вдъхновил и окуражил някои от участниците да продължат да
изучават езици в университета и да станат професионални преводачи. Конкурсът е и възможност
да се изтъкне богатото езиково многообразие на Европа.
За повече информация
Уебсайт на конкурса "Juvenes Translatores"
Снимки от церемонията по награждаването на победителите от последното издание на конкурса.
Следвайте генерална дирекция "Писмени преводи" на Европейската комисия в Twitter:
@translatores
Лица за контакти с медиите:
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Andreana STANKOVA (+ 32 2 295 78 57)
Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба


/КЛ/