Покана до медиите от собствениците на апартаменти в комплекс Акротирия, гр. Несебър

OT 09:44:02 12-08-2019
AM0942OT.002
Сдружение на собствениците на комплекс "Акротирия Апартаментс"

Покана до медиите от собствениците
на апартаменти в комплекс Акротирия,
гр. Несебър


Скандалът с имотите в комплекс Акротирия, гр. Несебър, влиза в нова фаза - държавата се присъединява и поддържа заведени от НСА искове за отнемане на апартаменти на собственици в комплекса. Националната спортна академия води отделни дела за всеки апартамент. Вече са заведени четири дела срещу собственици, които са водили през 2013-2015 г. дело за отмяна пред Върховен касационен съд на съдебно решение, присъждащо спорния терен на НСА. Собствениците на апартаменти от Обединеното кралство са написали писма до своя посланик у нас, до българския посланик във Великобритания и са уведомили всичките си депутати в Европейския парламент. Подобни действия са предприели и собственици на апартаменти от другите държави. В затворения комплекс има 51 апартамента на собственици от Великобритания, Русия, Норвегия, Франция, Люксембург, Нова Зеландия и България.
От приложени като доказателства документи в заведените дела е установено по безспорен начин следното:
- Съгласно експертизите на вещите лица няма съвпадение между "отреден терен" и реално "заграденото" от НСА място, за което е спорът. Отредените за Спортната академия терени през 1959 г. и 1977 година се намират на съвсем друго място, над пътя между Равда и Несебър. Това, че НСА за заградили и ползвали това място не ги прави собственици на терена.

- Държавата не е предоставяла на НСА права за управление върху терена, който и в момента не е публична държавна собственост.

- Сделките за закупуване на апартаменти са изповядвани без да е имало вписан иск за спорния терен и съответно купувачите не са имали яснота, че купуват апартаменти в сграда, построена в спорен имот.

- Държавата абдикира от проблема - в годините са изпращани писма до МРРБ и до няколко областни управители, на които не е отговаряно, провеждани са срещи с двамата последни областни управители, които са обещавали да съдействат за разрешаване на проблема, но реално нищо не са свършили, дори напротив, действащият такъв, чрез процесуалния си представител поддържа исковете на НСА.

Извършват се целенасочени действия с активното участие на държавата по конфискация на законно и добросъвестно придобита частна собственост в държава-член на Европейския съюз.

На 15 август ще се проведе Общо събрание на собствениците на апартаменти в комплекса и те ще направят изявление пред пресата от 11 часа пред входа на сградата, адрес: гр. Несебър, местност Акротирия, намираща се на улицата, водеща към входа на спортна база на НСА-Несебър.

За допълнителна информация: Светослав Калчев, председател на СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА К-С "АКРОТИРИЯ АПАРТМЕНТС" - тел.: 0886933522
/АМ/