Реч и политически насоки на новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

OT 10:56:31 17-07-2019
KL1054OT.003
Представителство на ЕК в България - съобщение за медиите

Реч и политически насоки на новоизбрания
председател на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен


COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
София, 17 юли 2019 г.
Реч и политически насоки на новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Уважаеми представители на медиите,
Приложено ще откриете встъпителното изявление на новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на пленарното заседание на Европейския парламент на 16 юли, както и документ с Политически насоки за следващата Европейска комисия (2019-2024 г.) - "Съюз с по-големи амбиции: Моята програма за Европа".
Допълнителна информация и контакти за медиите ще откриете на специалната страница тук.
Отдел "Преса и медии"
Представителство на ЕК в България

На 25 май 2018 г. Общият регламент относно защитата на данните започва да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) щ 45/2001.

Встъпително изявление на пленарното заседание на Европейския парламент
Единственият автентичен текст е този на произнесената реч
Урсула фон дер Лайен
Кандидат за председател на Европейската комисия
Страсбург 16 юли 2019 г.

Встъпително изявление на пленарното заседание на Европейския парламент
Господин председател,
госпожи и господа депутати,
Преди точно 40 години бе избрана първата жена председател на Европейския парламент, Симон Вейл, като тя представи своята визия за по-единна и справедлива Европа.
Благодарение на нея и на всички други легендарни европейски личности аз Ви представям днес моята визия за Европа.
Сега, 40 години по-късно, мога да кажа с голяма гордост: най-накрая една жена е кандидат за председател на Европейската комисия.
Аз съм такава благодарение на всички мъже и жени, които разбиха бариерите и приетите порядки. Аз съм такава благодарение на всички мъже и жени, които построиха Европа на мира, Европа на единството, Европа на ценностите.
Тази вяра в Европа ме е водила през целия ми живот и цялата ми кариера - като майка, като лекар и като жена политик.
Смелостта и дръзновението на пионери като Симон Вейл заемат централно място в моята визия за Европа.
Такъв ще бъде и духът, който ще води Европейската комисия, на която възнамерявам да бъда председател.
***
Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

4


Господин председател,
госпожи и господа депутати,
Основоположниците и основоположничките на Европа издигнаха от развалините и пепелта на двете световни войни величествено творение - мира.
Силен единен пазар, свободни от граници търговия, пътувания, изследвания и работа. Днес между Рига и Лимасол, между Атина и Лисабон живеят в благоденствие и свобода 500 милиона европейки и европейци.
Поколението на децата ми не може да си представи да живееш, без да се чувстваш у дома си в Европа. Когато се раждаше това щастливо поколение, ние, по-възрастните, също смятахме, че така ще бъде винаги.
Днес на всички е ясно, че трябва отново да се изправим и да се борим за нашата Европа. Целият свят е изправен пред предизвикателството да се справи с разрушителни тенденции, които не отминават и Европа.
Демографските промени, глобализацията на световната икономика, шеметната цифровизация на работната ни среда и, разбира се, изменението на климата. Нито една от тези гигантски тенденции на развитие не е нова, защото те бяха отдавна предсказани от науката. Новото е, че днес ние, като гражданки и граждани на Европа, независимо в коя държава живеем, можем да изпитаме и да усетим конкретно въздействието им.
Било то финландски производители на пшеница, засегнати от тежко засушаване, или смъртоносна гореща вълна във Франция: ние сме конкретно засегнати от изменението на климата. Било то пенсионерка в Ирландия, която трябва да се справи с онлайн банкирането, или работник в Полша, който след 20 години работа трябва да разшири уменията си, за да запази въобще работата си: ние сме конкретно засегнати от цифровизацията. Или пък има региони в Европа, в които трябва да бъдат затворени училища, болници или предприятия: ние сме конкретно засегнати от демографските промени.
***
Всичко това оставя у хората чувството, че губят контрол, че се разхлабват връзките в нашите общности. Никое от тези предизвикателства няма да изчезне. Съществуват обаче различни начини за реагиране на тези тенденции. Някои се насочват към авторитарни режими, някои купуват своето влияние в световен мащаб и създават зависимости чрез инвестиции в пристанища и пътища. Други се обръщат към протекционизма.
Нито един от тези варианти не е за нас. Ние искаме многостранно сътрудничество, искаме справедлива търговия, защитаваме основания на правила ред, защото знаем, че така е по-добре за всички ни. Трябва да го направим по европейския начин. Ако искаме обаче да следваме европейския път, трябва първо да преоткрием нашето единство. Ако сме единни отвътре, никой няма да ни раздели отвън.
Ако отстраним това, което ни дели, можем да превърнем днешните предизвикателства в утрешните възможности.
Встъпително изявление на пленарното заседание на Европейския парламент

5


Европейски съюз, който има по-големи стремежи
Нашето най-належащо предизвикателство е поддържането на планетата в "добро здраве". Това е най-голямата отговорност и възможност на нашето време. Искам до 2050 г. Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент в света. За да постигнем това, трябва да направим смели стъпки заедно. Нашата настояща цел за намаляване на емисиите с 40 % до 2030 г. не е достатъчна.
Трябва да отидем по-далеч. Трябва да се стремим към повече. Необходим е двуетапен подход, за да се намалят емисиите на CO2 до 2030 г. с 50 %, та даже и с 55 %. ЕС ще поведе международни преговори за повишаване на амбициите на другите големи икономики до 2021 г. Тъй като за постигането на реално въздействие не само трябва да сме амбициозни у дома си, а светът трябва да напредва в синхрон.
За намаляването на емисиите ще трябва да дадем принос всички ние, както и всеки сектор.
Емисиите трябва да имат цена, която променя нашето поведение.
За осъществяването на това ще предложа през първите 100 дни от мандата ми "Зелена сделка за Европа". Ще предложа първия по рода си европейски закон за изменението на климата, който ще придаде законов характер на целта за 2050 г.
Тези пораснали амбиции ще се нуждаят от инвестиции в голям мащаб. Само публичните средства няма да стигнат. Ще предложа план за инвестиции за устойчива Европа и превръщането на части от Европейската инвестиционна банка в банка за климата. Това ще отключи 1 трилион евро инвестиции през следващото десетилетие.
Това означава промяна. Ще трябва да дадем принос всички ние, както и всеки сектор - от въздухоплаването и морския транспорт до начина, по който всеки от нас пътува и живее. Емисиите трябва да имат цена, която променя нашето поведение. В допълнение на тази работа и за да се гарантира, че нашите предприятия могат да се конкурират при равни условия, ще въведа гранична такса за въглеродните емисии с цел да се избегне изместването на въглеродни емисии.
И все пак това, което е добро за нашата планета, трябва да е добро и за нашите хора и региони. Известно ми е, разбира се, значението на кохезионните фондове. Имаме обаче по-големи потребности. Нуждаем се от справедлив преход за всички. Не всички наши региони са в една и съща изходна позиция - всички ние обаче споделяме една и съща цел. Ето защо ще предложа фонд за справедлив преход в подкрепа на най-засегнатите.
Това е европейският начин: ние сме амбициозни. Ние не забравяме никого. И ние предлагаме перспективи. Ако искаме да успеем с този амбициозен план, се нуждаем от силна икономика. Защото това, което искаме да изразходваме, трябва, на първо място, да го заработим.
За тази цел е необходимо да укрепим гръбнака на нашите икономики: малките и средните предприятия. Те са иновативни, те са предприемчиви, те са гъвкави и динамични, те създават работни места, те осигуряват професионално обучение за нашите младежи. Но те могат да направят всичко това само ако имат достъп до капитал навсякъде в този огромен единен пазар. Нека премахнем всички бариери. Нека отворим
Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

6


вратата Нека завършим окончателно съюза на капиталовите пазари. Нашите МСП заслужават това.
Това е европейският начин:
ние сме амбициозни.
Ние не забравяме никого.
И ние предлагаме перспективи.
Също така трябва да работим в рамките на Пакта за стабилност и растеж. Когато са необходими инвестиции и реформи, трябва да гарантираме, че те могат да бъдат направени. Трябва да използваме всички възможности за гъвкавост, допускани от правилата. Гордеем се с нашата икономика. Искаме да я направим по-силна.
Съществува обаче и ясна и проста логика. Не хората обслужват икономиката. Икономиката обслужва хората. В нашата социална пазарна икономика трябва да помирим пазара със социалната икономика. Ето защо ще пренасоча нашия европейския семестър, за да гарантирам, че продължаваме да се движим по план спрямо нашите цели за устойчиво развитие.
Също така ще се застъпвам за справедливи данъци - било то за традиционните индустрии, или за цифровите предприятия. Не е проблем, когато технологичните гиганти реализират огромни печалби в Европа, защото ние сме отворен пазар и ни харесва конкуренцията. Щом реализират тези печалби обаче, като се възползват от нашата образователна система, нашите работници, инфраструктура и социална сигурност, не е приемливо, че не плащат почти никакви данъци, понеже "надхитряват" нашата данъчна система. Ако искат да се възползват, те трябва да поемат част от тежестта.
Максимално оползотворяване на потенциала на Европа
Уважаеми членове на Европейския парламент,
Европейският начин е също така свързан с използването на целия наш потенциал: нашите хора, нашите таланти, нашето многообразие. Той е свързан със създаването на по-справедлив и по-равнопоставен Съюз. Това ще ме мотивира през всичките дни на мандата ми - така, както и през цялата ми кариера.
Изминахме дълъг път, откакто бях министър по въпросите на семейството и трябваше да се борим за въвеждане на заплащане на родителите или достъп до грижи за семействата. Борбата за справедливост обаче никога не спира. Все още въобще не е лесно за някои трудови семейства да свързват двата края в Европа. Искам да гарантирам, че трудът се заплаща. В социалната пазарна икономика всеки, който работи на пълно работно време, следва да получава минимална заплата, осигуряваща достоен живот. Ето защо ще разработим рамка, която естествено ще бъде съобразена с различните пазари на труда. Мисля все пак, че оптималният вариант би бил да имаме колективно договаряне между работодателските организации и профсъюзите, защото те определят минималната заплата според възможностите на отрасъла или региона. Разбира се, наясно съм, че има различни модели, но ние трябва да създадем рамка. Искам също по-добра защита за онези, които губят работата си, когато нашата икономика изпадне в затруднение. Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица ще подкрепя
Встъпително изявление на пленарното заседание на Европейския парламент

7


нашите икономики и нашите хора по време на външни сътресения. Естествено налице са националните системи за осигуряване за безработица, но в Европа има нужда от презастрахователна схема в случай на тежки външни сътресения.
Също така искам повече равенство и справедливост за нашите млади хора. Младежката безработица в Европа е 14.2 % , но варира от 5 до цели 40 % в някои държави. Не можем да приемем това. Младите хора имат стремежи, те искат да работят, те искат да имат бъдеще - наша е задачата те да могат да постигнат това. Ето защо ще следя за това инициативата "Гаранция за младежта", която стартирах, когато бях министър на труда в нашия Съвет, да функционира по най-добрия начин във всяка държава членка. Подкрепям също идеята на Европейския парламент да се утрои бюджетът за програмата "Еразъм+" в следващия дългосрочен бюджет.
Трябва да се грижим за най-уязвимите: нашите деца. Трябва да се борим срещу бедността. Като майка на седем деца знам какво решаващо значение има за целия им живот, когато децата имат достъп до образование, спорт, музика, здравословна храна и среда на обич. Нуждаем се от "Гаранция за детето", за да гарантираме, че всяко дете в Европа, изложено на риск от бедност или социално изключване, има достъп до най-основните права, като здравеопазване и образование. Това ще им предостави повече възможности и е изключително ползотворно, ако ги подкрепяме, докато са на ранна възраст. Това е част от моя план за действие за превръщането на нашия стълб на социалните права в действителност.
В това отношение ще започна от "моята къща", като дам пример: ще гарантирам пълно равенство между половете в моя колегиум на членовете на Комисията. Ако държавите членки не предложат достатъчно жени комисари, няма да се поколебая да поискам нови имена. От 1958 г. насам е имало 183 комисари. Само 35 от тях са били жени. Това е по-малко от 20 %. Ние представляваме половината от нашето население. Искаме нашия справедлив дял. Също така трябва да говорим открито относно насилието срещу жени. Ако всяка пета жена вече е била жертва на физическо или сексуално насилие в Европейския съюз, а 55 % от жените са били подложени на сексуален тормоз, това очевидно не е само проблем на жените. Ще предложа насилието над жени да бъде добавено в списъка на ЕС на престъпленията, определени в Договора. Също така Европейският съюз трябва да се присъедини към Истанбулската конвенция.
Убедена съм: ако отстраним различията между нас, ще станем по-силни като Съюз.
Защита на европейските ценности
Уважаеми членове на Европейския парламент,
Люлката на нашата европейска цивилизация са гръцката философия и римското право. Нашият европейски континент премина през най-мрачния си период, когато бяхме управлявани от диктатори и върховенството на закона бе премахнато. Векове наред европейците са се борили непрестанно за своите свобода и независимост.
Върховенството на закона е най-добрият ни инструмент за защита на тези свободи и за закрила на най-уязвимите в нашия Съюз. Ето защо не може да има компромис по отношение на зачитането на върховенството на закона. Никога няма и да има. Ще гарантирам, че използваме целия набор от инструменти, с които разполагаме на европейско равнище. Освен това напълно подкрепям създаването на механизъм за върховенството на закона, обхващащ целия ЕС. Следва да бъде ясно: новият инструмент не е алтернатива на съществуващите инструменти, а е в допълнение към тях.
Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

8


Комисията ще бъде винаги независим пазител на Договорите. Темида е сляпа - тя ще защитава върховенството на закона винаги когато то е нападнато.
***
Уважаеми членове на Европейския парламент,
Върховенството на закона е универсално. То важи за всички. През последните пет години над 17 000 души се удавиха в Средиземно море, което се превърна в една от най-смъртоносните граници в света. В морето спасяването на човешкия живот е дълг, а в нашите договори и конвенции се съдържа законовото и морално задължение за зачитане на достойнството на всяко човешко същество.
Европейският съюз може и трябва да защитава тези ценности. Европейският съюз се нуждае от хуманни граници. Трябва да спасяваме, но това само по себе си не е достатъчно. Трябва да намалим незаконната миграция, да се борим с контрабандистите и трафикантите на хора - това е организирана престъпност, да запазим правото на убежище и да подобрим положението на бежанците, например чрез хуманитарни коридори и тясно сътрудничество с ВКБООН. Нуждаем се от съпричастност и решителни действия.
Съзнавам колко трудни и разединяващи са дискусиите по този въпрос. Необходимо е да отговорим на основателните опасения на мнозина и да помислим как можем да преодолеем различията си. Аз ще предложа нов пакт за миграцията и убежището, който предвижда възобновяване на реформата на Регламента "Дъблин".
Векове наред европейците са се борили непрестанно за своите свобода и независимост.
Ето защо не може да има компромис по отношение на зачитането на върховенството на закона. Никога няма и да има.
Това ще ни даде възможност да се върнем към пълноценно функциониращо Шенгенско пространство на свободното движение, което е основен фактор за нашите просперитет, сигурност и свободи. Централен елемент в тази амбиция е засилената роля на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Трябва да достигнем постоянен корпус от 10 000 гранични служители на Frontex не през 2027 г., а много по-рано - не по-късно от 2024 г.
Трябва да модернизираме системата ни за предоставяне на убежище. Една обща европейска система за убежище трябва да бъде точно това - обща. Външните ни граници могат да бъдат сигурни единствено ако предоставим достатъчно помощ на държавите членки, подложени на най-силен натиск поради това къде се намират на картата.
Нужно е да сме солидарни. Нужно е всички да си помагаме взаимно и да даваме своя принос. Нужен ни е нов начин за споделяне на тежестта. Трябва също да направим предложения за справедливо сътрудничество на държавите на произход и транзитните държави, които са от взаимен интерес. Необходими са дипломация, инвестиции, стабилност и сигурност, така че хората да имат перспектива.
Бих искала да Ви разкажа една история за перспективата. Преди четири години имах възможността да посрещна в дома си и в семейството си 19-годишен бежанец от Сирия. Той не говореше дума немски и бе дълбоко белязан от преживяното в гражданската война и сраженията. Днес, 4 години по-късно, той владее свободно немски, английски и
Встъпително изявление на пленарното заседание на Европейския парламент

9


арабски. Той е общностен лидер през деня, следва професионално обучение, както и учи за диплома за средно образование през нощта. Той е вдъхновение за всички нас. Иска един ден да се завърне у дома си.
Отговорен лидер в света
Уважаеми членове на Европейския парламент,
Като министър на отбраната съм била много пъти в опустошени от войната области. Никога няма забравя думите на бившия президент на Ирак Масум, който заяви: Искаме да видим повече Европа тук. Светът призовава за повече Европа. Светът се нуждае от повече Европа.
Вярвам, че Европа трябва да има по-силен и по-обединен глас в света, както и че трябва да действа бързо. Ето защо трябва да имаме смелостта да вземаме решения в областта на външната политика с квалифицирано мнозинство. Също така да заставаме единни зад тях.
Крайъгълният камък на нашата колективна отбрана ще бъде винаги НАТО.
Ще запазим трансатлантическите си позиции, но трябва да бъдем с по-силна европейска насоченост.
Крайъгълният камък на нашата колективна отбрана ще бъде винаги НАТО. Ще запазим трансатлантическите си позиции, но трябва да бъдем с по-силна европейска насоченост. Ето защо създадохме Европейския съюз за отбрана. Нашата работа за създаването на Европейски съюз на сигурността и отбраната е част от цялостната сигурност. Стабилизирането винаги е свързано с дипломация, помирение и възстановяване.
Нашите военни - мъже и жени, работят рамо до рамо с полицейски служители, дипломати и хуманитарни работници, оказващи помощ за развитие. Тези мъже и жени заслужават нашето най-дълбоко уважение и признание за неуморната си служба за Европа.
***
Не мога да говоря за Европа, без да говоря за нашите приятели от Обединеното кралство. За пръв път през 2016 г. държава членка реши да напусне Европейския съюз. Това е сериозно решение. Съжаляваме за него, но го уважаваме. От тогава насам, заедно с настоящото правителство на Обединеното кралство, Европейският съюз работи усилено за уреждане на организираното напускане на Обединеното кралство.
Споразумението за оттегляне, сключено с правителството на Обединеното кралство, предоставя сигурност там, където Брексит породи несигурност: по отношение на запазването на правата на гражданите, както и запазването на мира и стабилността на остров Ирландия. Тези два приоритета са също и мои.
Имам готовност обаче за допълнително удължаване на срока за оттегляне, ако е необходимо повече време при наличие на основателна причина. Във всеки случай Обединеното кралство ще остане наш съюзник, наш партньор и наш приятел.
Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

10


Нов тласък за европейската демокрация
Уважаеми членове на Европейския парламент,
Когато дойдох в Страсбург преди 13 дни, заявих, че съм дошла, за да Ви слушам. Чух Вашите тревоги, Вашите надежди и Вашите очаквания. Политическите насоки, които ще Ви изпратя днес, отразяват нашите обсъждания. От това, което чух, направих своите заключения и взех своите решения.
Първо, искам европейските граждани да играят водеща и активна роля в изграждането на бъдещето на нашия Съюз. Искам те да споделят вижданията си на конференция, посветена на бъдещето на Европа, която да започне през 2020 г. и да продължи две години.
Второ, искам да работим заедно за подобряване на системата на водещите кандидати (Spitzenkandidaten). Необходимо е да направим системата по-видима за по-широк кръг гласоподаватели и да разгледаме въпроса за транснационални листи на изборите за Европейски парламент като допълващ инструмент на европейската демокрация.
И трето - да, аз подкрепям правото на Европейския парламент на законодателна инициатива. Когато тази камара, с мнозинство от своите членове, приеме резолюции с искане Комисията да представи законодателни предложения, поемам ангажимента да бъде изготвен законодателен акт при пълно зачитане на принципите за пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество.
Убедена съм, че нашето засилено партньорство ще допринесе допълнително за това да бъде чут гласът на хората.
Обещанието на Европа
Господин председател,
Баща ми е бил на 15 години, когато свършва ужасяващата война, с която моята страна причинява смърт, опустошение, прогонване и разрушение на нашия континент.
Бях европейка, преди да науча по-късно, че съм германка от Долна Саксония.
Ето защо за мен съществува само едно нещо: единението и укрепването на Европа.
Той често разказваше за това на своите деца, на мен и моите 6 братя и сестри. Преди всичко ни разказваше какво означава за него това, че другите държави са ни подали отново ръка и са ни приели пак в кръга на демократичните народи Той бе започнал да работи в Европейската общност за въглища и стомана, като ни каза в началото: Ние отново търгуваме помежду си и когато има търговия, тогава възникват приятелства, а между приятелите няма стрелба.
Той бе началник на кабинета на Фон дер Грьобен в Комисията "Халщайн", а по-късно генерален директор по въпросите на конкуренцията. Ето защо съм родена в Брюксел и бях европейка, преди да науча по-късно, че съм германка от Долна Саксония. Ето защо за мен съществува само едно нещо: единението
Встъпително изявление на пленарното заседание на Европейския парламент

11


и укрепването на Европа.
Който желае заедно с мен да укрепва Европа, да я остави да расте и да процъфтява, има в мое лице страстен борец на негова страна. Който желае обаче да отслаби Европа, да я разцепи и да ? отнеме нейните ценности, ще открие в мен ожесточена противничка.
Когато баща ми остаря и бе към края на живота си, тогава се промени и това, което разказваше за Европа. Не говореше вече толкова за войната. Той казваше: Европа е като един дълъг брак. Любовта не е по-силна, отколкото през първия ден, но е по-дълбока. Тъй като знаем, че можем да разчитаме един на друг в добри и трудни времена Тъй като знаем, че ние се караме, но можем пак да се помирим. Тъй като не забравяме никога защо сме сключили този съюз.
Всички ние в тази зала живеем в Европа, която е пораснала, достигнала е зрялост, станала е силна с население от 500 милиона души. Над 200 милиона участваха в изборите. Тази Европа има влияние. Тя иска да поеме отговорност за себе си и за света.
Това не винаги е лесно - аз знам това, често е болезнено и изнурително, но това е нашият най-благороден дълг! Хората искат да видят, че постигаме резултати, напредваме. Младите хора го изискват. Моите деца ми казват с право: не губи време, а прави каквото може да се направи.
Аз вече се заех с това. Нуждая се от Вашата помощ и подкрепа. Призовавам и всички европейки и европейци да спомагат за тази цел. Това е най-ценното, което притежаваме. Да живее Европа!

Съюз с по-големи амбиции
Моята програма за Европа
От кандидата за председател на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен
ПОЛИТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА СЛЕДВАЩАТА ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ (2019-2024 Г.)

Съюз с по-големи амбиции
За поколението на моите родители Европа представляваше стремеж за мир на континент, на който разделението продължаваше твърде дълго.
За моето поколение Европа беше стремеж за мир, благоденствие и единство, които постигнахме чрез единната си валута, свободното движение и разширяването.
За поколението на моите деца Европа е само едно:
стремеж към живот на континент, който предлага природосъобразна и здравословна среда. Стремеж към живот в общество, в което човек може да бъде верен на себе си, да живее, където иска, да обича, когото иска, и да си поставя цели, които отговарят на висотата на неговите амбиции. Стремеж към свят, изпълнен с нови технологии и изконни ценности. Стремеж към Европа, която заема водещата роля в света по отношение на големите предизвикателства на нашето време.
Европейското население даде израз на своя глас и своите желания чрез рекордната избирателна активност на тазгодишните избори за Европейски парламент. Хората възложиха на европейските институции и лидерите на Европа недвусмислената задача да проявяват дързост и решителност.
За да осъществим тази цел, като предприемем съответните действия, трябва да преоткрием своето единство и вътрешната си сила.
Ако бъда избрана, ще укрепя връзките между хората, народите и институциите. Между очакванията и резултатите. Между думите и делата. Ръководената от мен Комисия ще се вслушва в гласа на европейците и ще действа смело, когато има смисъл от действия, като оставя на националните, регионалните и местните участници възможността да постигат резултати в областите, в които те са в най-добра позиция да го направят.

Днешният свят изглежда все по-объркан. Съществуващите световни сили поемат по нов самостоятелен път. Появяват се и се консолидират нови световни сили. Промените в климата, технологиите и демографските характеристики преобразяват нашите общества и начина ни на живот. Това оставя у много общности в Европа усещане за несигурност и безпокойство.
През следващите пет години трябва да работим заедно, за да разсеем страховете и да създадем нови възможности.
Европа трябва да играе водеща роля в прехода към здрава планета и към нов цифров свят. Ще може да го направи обаче само чрез обединяване на хората и чрез модернизиране на нашата уникална социална пазарна икономика в съответствие с днешните нови амбиции.
В началото на това пътуване трябва да се възползваме максимално от всичките си силни страни и умения и от целия си потенциал. Трябва да се съсредоточим върху равенството и да създадем възможности за всички хора, независимо от това дали са жени или мъже, дали са от изток, запад, юг или север, дали са млади или стари.
Трябва да отстояваме общите си ценности и върховенството на закона. Трябва да си осигурим ресурсите, от които се нуждаем, за да постигнем амбициите си, по-специално чрез следващия дългосрочен бюджет, който трябва да бъде приет във възможно най-кратки срокове.
Разполагаме с основа, която ще ни позволи да постигнем всичко това. Заетостта ни е на рекордно високо равнище, а икономическият ни растеж е устойчив. Ние сме суперсилата в световната търговия. Създаваме стандарти, които останалите следват. Вече сме извън ерата на управлението на кризи и можем да отправим взор към бъдещето.
Не бива да се притесняваме да се гордеем с това, което сме постигнали, нито да имаме амбиции за това къде искаме да стигнем.
Докато вървим заедно напред, искам подходът към нашата работа да бъде по-приобщаващ и открит. Искам да засилим партньорството на Комисията с Европейския парламент, който олицетворява гласа на гражданите.
В този смисъл проведох широка консултация и почерпих вдъхновение от от разговорите си с всички политически групи в Европейския парламент, както и от Стратегическата програма на Европейския съвет за периода 2019-2024 г.
Настоящите политически насоки се основават на общите идеи и приоритети, които ни обединяват. Те не представляват изчерпателна работна програма, а по-скоро целят да очертаят съвместната ни работа. Във всяка глава са посочени политиките, чрез които възнамерявам да постигнем целите си. Политическите насоки са съсредоточени върху шест основни амбициозни цели за Европа за предстоящите пет години и периода след това:
" и ' Р ' '
" Т ' Т и ' и' '
" ' Р' Т и ' ' и' и '
" и' ' ' и Т Т ' Т ' Т
" Т ' и ' ' ' ' '
" Нов тласък за европейската демокрация

Ще се приспособяваме и ще сверяваме часовниците си при неизбежната поява на нови предизвикателства и възможности, но ще се придържаме неотменно към принципите и целите, изложени в настоящите насоки. За мен следващите пет години откриват възможност пред Европа да бъде по-амбициозна на местно равнище, за да заеме водеща роля в световен мащаб.
5


1. Европейска зелена сделка

Искам Европа да бъде по-амбициозна и да се превърне в първия континент, който е неутрален по отношение на климата.
Посланието на европейските гласоподаватели - както и на тези, които са още малки, за да гласуват - е пределно ясно: те искат да се предприемат реални действия за борба с изменението на климата и Европа да поеме водеща роля в тази борба.
Разпалеността, убеждението и енергията на милионите млади хора, чийто глас отеква по улиците и в сърцата ни, са вдъхновение за мен. Те се борят за своето бъдеще. Дълг на нашето поколение е да им го осигурим.
Превръщането ни в първия континент на света, който е неутрален по отношение на климата, е най-голямото предизвикателство и възможност на нашето време. То изисква да предприемем решителни действия сега. Ще трябва да инвестираме в иновации и научни изследвания, да преобразуваме нашата икономика и да актуализираме индустриалната си политика.
За да постигнем нашите амбициозни цели, в рамките на първите 100 дни след встъпването си в длъжност ще предложа Европейска зелена сделка.
Тя ще включва първия европейски законодателен акт, в който ще бъде заложена целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.
Разпалеността, убеждението и енергията на милионите млади хора, чийто глас отеква по улиците и в сърцата ни, са вдъхновение за мен. Дълг на нашето поколение е да работим в техен интерес.

На път сме да постигнем амбициозните цели, които си поставихме с Парижкото споразумение за 2030 г. Трябва обаче да стигнем по-далеч и по-бързо, ако действително искаме през 2050 г. да постигнем неутралност по отношение на климата.
Сегашната ни цел е до 2030 г. емисиите да намалеят с 40 %. Трябва обаче да бъдем по-амбициозни. Въглеродните емисии трябва да имат определена цена. Всички хора и сектори ще трябва да дадат своя принос.
Ще предложа да се разшири обхватът на схемата за търговия с емисии, за да се включи морският сектор и с течение на времето да се намалят безплатните квоти, отпуснати на авиокомпаниите. Ще предложа също така това да се прилага и по отношение на движението и строителството. Ако искаме до 2050 г. да постигнем неутралност по отношение на климата, ще трябва до 2030 г. различните системи да се сближат.
В допълнение на тази работа и за да се гарантира, че нашите предприятия могат да се конкурират при равни условия, ще въведа гранична такса за въглеродните емисии с цел да се избегне изместването на въглеродни емисии. Това следва да бъде в пълно съответствие с правилата на Световната търговска организация. Ще се
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

6


започне с някои подбрани сектори и постепенно обхватът ще се разшири. Ще преразгледам също така Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията.
Справедлив преход
За да се задейства промяната, от която се нуждаем, ще представя своя план за икономика, която е подготвена за бъдещето - нашата нова индустриална стратегия.
Ще бъдем световен лидер в областта на кръговата икономика и чистите технологии. Ще работим за декарбонизация на енергоемките отрасли.
Европа е индустриална икономика и на много места в нашия Съюз местният производител, цех или завод е в центъра на нашите общности. Ето защо смятам, че това, което е добре за нашата планета, трябва да е добре за нашето население, нашите региони и нашата икономика.
Кохезионните фондове играят решаваща роля за подпомагането на нашите региони и селски райони от изток на запад и от юг на север, за да не изостават от промените в нашия свят. Необходими са обаче допълнителни усилия.
Нуждаем се от справедлив преход за всички.
В рамките на този преход трябва да признаем и да подходим с разбиране към факта, че не всички започваме от една и съща отправна точка. Всички споделяме една и съща амбиция, но за да я постигнат, някои може да се нуждаят от по-индивидуална подкрепа,отколкото други.
Смятам, че това, което е добре за нашата планета, трябва да е добре за нашето население, нашите региони и нашата икономика. Ще осигурим справедлив преход за всички.

Ще подпомогнем най-засегнатите хора и региони чрез нов фонд за справедлив преход. Това е европейският начин: амбициозни сме и не забравяме никого.
Нуждаем се също така от повече образование и мотивация. За тази цел ще предложа европейски пакт за климата, обединяващ регионите, местните общности, гражданското общество, промишлеността и училищата. Заедно те ще разработят и ще поемат набор от ангажименти, за да се постигне промяна в поведението, като се започне от индивидуалното и се стигне до най-голямото многонационално ниво. Това ще бъде основен компонент на справедливия преход за всички.
План за инвестиции за устойчива Европа
Тези, които действат първи и са най-бързи, ще се възползват също така от възможностите, които предлага екологичният преход.
Ето защо ще инвестираме рекордни суми в авангардни научни изследвания и иновации, използвайки изцяло гъвкавостта на следващия бюджет на ЕС, за да се съсредоточим върху областите с най-голям потенциал.
Имам готовност за по-амбициозно интегриране на въпросите във връзка с климата в следващата многогодишна
7


финансова рамка. Ако Европейският парламент и Съветът дадат своето съгласие, бихме могли заедно да заложим цел в размер на 30 % от разходите за целите в областта на климата в следващия си дългосрочен бюджет.
Няма да бъде достатъчно обаче да се предвидят само публични финанси. Необходимо е да се възползваме от частни инвестиции, като поставим екологосъобразното и устойчиво финансиране в центъра на нашата инвестиционна верига и финансова система. За постигането на тази цел възнамерявам да представя стратегия за екологосъобразно финансиране и план за инвестиции за устойчива Европа.
В рамките на тази инициатива ще предложа също така части от Европейската инвестиционна банка да се преобразуват в банка на Европа за климата.
Банката вече е най-големият многостранен източник на финансиране в областта на климата в световен мащаб - 25 % от общия размер на нейните средства са предназначени за инвестиции в тази област. Искам до 2025 г. тази стойност най-малкото да се удвои.
Планът за инвестиции за устойчива Европа ще окаже подкрепа за инвестиции в размер на 1 трилион евро през следващите десет години във всяко кътче на ЕС.
По-амбициозни цели за 2030 г.
Трябва да бъдем по-амбициозни, когато става въпрос за нашите цели за 2030 г. Искам до 2030 г. да намалим емисиите с поне 50 %. За постигането на реално въздействие обаче светът ще трябва да действа като едно цяло. ЕС ще поеме водеща роля в международните преговори за повишаване на равнището на амбициите на други големи източници на емисии до 2021 г.
Ангажирам се да представя до тази дата подробен план за отговорно увеличаване на целта на Европейския съюз за 2030 г. на 55 %.
Този план ще се основава на социални, икономически и екологични оценки на въздействието, ще осигурява равни условия и ще стимулира иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места.
Опазване на околната среда на Европа
Изменението на климата, биологичното разнообразие, продоволствената сигурност, обезлесяването и деградацията на почвите вървят ръка за ръка. Трябва да променим начина, по който произвеждаме, консумираме и търгуваме. Опазването и възстановяването на нашата екосистема трябва да направляват всичките ни действия. Трябва да определим нови стандарти за биологичното разнообразие, които са общоприложими за търговията, промишлеността, селското стопанство и икономическата политика.
В рамките на Европейската зелена сделка ще представим стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г.
Околната ни среда, нашите природни богатства, нашите морета и океани трябва да се опазват и защитават. Европа ще работи със своите световни партньори през следващите 5 години, за да се ограничи загубата на биологично разнообразие. Искам на конференцията на страните по Конвенцията за биологичното
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

8


разнообразие през 2020 г. да поемем водеща роля в световен мащаб, както направихме през 2015 г. на конференцията по изменението на климата в Париж.
Трябва да съхраним жизненоважната работа на нашите земеделски стопани, за да осигурим на европейците питателна, достъпна и безопасна храна. Това е възможно само ако са в състояние да осигурят достоен живот за своите семейства. Ще подкрепим нашите земеделски стопани с нова "Стратегия от фермата до трапезата" за продоволствена устойчивост по цялата верига за създаване на стойност.
В нашите селски райони живеят над 50 % от европейците. Те са гръбнакът на нашето общество и в тях бие сърцето на нашата икономика. Разнообразието на ландшафта, културата и наследството в Европа е нейната най-характерна и забележителна черта. Тази характеристика е основна част от нашата идентичност и икономическия ни потенциал. Ние ще ценим и ще опазваме селските си райони и ще инвестираме в тяхното бъдеще.
Здравето на европейските граждани и на планетата вървят ръка за ръка: то зависи от качеството на въздуха, който дишаме, на водата, която пием, и на храната, която ядем, както и от безопасността на продуктите, които използваме.
В името на здравето на нашите граждани, нашите деца и внуци Европа трябва да има амбицията да премине към нулево замърсяване. Ще предложа междусекторна стратегия за защита на здравето на гражданите от влошаването на състоянието на околната среда и замърсяването, която ще включва мерки за качеството на въздуха и на водата, опасните химични вещества, емисиите от промишлеността, пестицидите и веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система.
Устойчивостта на Европа е свързана също така със създаването на възможности, иновациите, създаването на работни места и предлагането на отраслови конкурентни предимства. Кръговата икономика е от ключово значение за развитието на бъдещия европейски икономически модел.
Ще предложа нов план за действие за кръгова икономика с акцент върху устойчивото използване на ресурсите, особено в ресурсоемки сектори с голямо въздействие, като текстилното производство и строителството.
Искам Европа да играе водеща роля във връзка с пластмасите за еднократна употреба. До 2050 г. в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба. Трябва да обмислим сериозно как да обърнем тази тенденция. Европейското законодателство вече се прилага по отношение на десетте най-разпространени пластмасови изделия по европейските плажове. Искам в рамките на нашата борба с пластмасовите отпадъци да се заемем и с пластмасовите микрочастици.
9


2. Икономика в интерес на хората

Искам Европа да бъде по-амбициозна по отношение на социалната справедливост и просперитета. Това е обещанието, което нашият Съюз даде при създаването си.
Гордея се с нашата уникална европейска социална пазарна икономика. Именно тя благоприятства растежа на икономиките ни и води до намаляване на бедността и неравенството. Тя гарантира, че социалната справедливост и благосъстоянието са първата ни грижа.
Укрепването на нашата социална пазарна икономика е изключително важно в момент, в който променяме начина, по който функционират нашата промишленост и нашата икономика.
Нашата цел за неутрална по отношение на климата и здрава планета трябва да се базира на стабилна и устойчива социална пазарна икономика. Трябва първо да извоюваме това, което искаме да вложим в този преход.
Подкрепа за малкия бизнес
Тази подкрепа започва с укрепването на гръбнака на нашата икономика: нашите малки и средни предприятия (МСП).
Те представляват 99 % от всички предприятия и осигуряват 85 % от новите работни места, създадени през последните пет години. Те са нашите новатори и предприемачи. Те предоставят професионално обучение на младите хора. На тях се дължи всичко добро в нашата икономика.
Нуждаем се от млади и находчиви изобретатели на авангардни технологии, наподобяващи технологичните гиганти на това поколение, които съществуваха само преди десет години.
Искам да бъде по-лесно малките предприятия да се превръщат в големи новатори. Трябва да продължим да развиваме пазара за финансиране на растежа за иновативните предприятия на бъдещето.
Затова ще представя специална стратегия за МСП, за да им се предоставят условия да процъфтяват, като се намали административната тежест и се подобри техният достъп до пазара.
Ще завършим изграждането на съюза на капиталовите пазари, за да гарантираме, че МСП имат достъп до финансирането, което им е необходимо, за да бележат растеж, да правят иновации и да се разрастват. В подкрепа на това ще създам публично-частен фонд, специализиран в първичното публично предлагане за МСП, в който началната инвестиция от ЕС ще може да бъде допълвана от частни инвеститори.
Задълбочаване на Икономическия и паричен съюз
Нашите граждани и предприятия могат да процъфтяват само ако икономиката работи за тях. Това е смисълът на нашата социална пазарна икономика.
След години на възстановяване икономиката на Европа е стабилна, като работните места, растежът и инвестициите са отново на равнищата си отпреди кризата или над тях. Публичните финанси продължават да се подобряват, банковата ни система е по-устойчива, а основите на
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

10


нашия Икономически и паричен съюз са по-стабилни от всякога.
Трябва да запазим набраната инерция, предвид че на хоризонта се задават облаци - някои, свързани с напрежения в търговията, а други - със забавянето на растежа в световен мащаб. Нуждаем се от по-привлекателна инвестиционна среда и от растеж, който създава качествени работни места, особено за младите хора.
Еврото, нашата обща валута, е нещо повече от банкнотите и монетите в джобовете ни. То символизира нашето единство и обещанието на Европа за просперитет и закрила.
Трябва постоянно да работим за неговата стабилност. Ще дам приоритет на по-нататъшното задълбочаване на Икономическия и паричен съюз.
С оглед на това ще помогна за създаването на бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната с цел да се подпомогнат реформите на държавите членки в областта на растежа и техните инвестиции. Ще засиля подкрепата за държавите извън еврозоната, които се подготвят за присъединяване към нея.
Ще направя така, че да бъде възможно пълноценното използване на гъвкавостта в рамките на Пакта за стабилност и растеж. По този начин ще успеем да постигнем фискална позиция в еврозоната, която е по-благоприятна за растежа, като същевременно запазва фискалната отговорност.
Ще съсредоточа усилията си и върху завършването на банковия съюз. Това включва общ предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране - застраховка, която да се използва като крайна мярка при преструктуриране на банки.
За да се гарантира спокойствието на хората по отношение на безопасността на техните банкови депозити, се нуждаем от европейска схема за застраховане на депозитите.
Това са липсващите елементи от банковия съюз, по които трябва да постигнем съгласие възможно най-бързо. Ще предложа също така мерки за стабилно преструктуриране на банките и рамка за несъстоятелността.
Искам да засиля международната роля на еврото, включително външното му представителство. По-силният, интегриран и устойчив капиталов пазар е най-добрата отправна точка за по-широкото използване на единната валута в международен план.
Икономическата ни политика трябва да върви ръка за ръка със социалните права, целта за неутралност на Европа по отношение на климата и конкурентоспособната промишленост.
Ще направя от Европейския семестър инструмент, включващ целите на ООН за устойчиво развитие.
Икономическото управление и демократичната отчетност трябва да вървят ръка за ръка, ако искаме ангажираността с нашите общи решения да се запази.
В този смисъл искам Европейският парламент да има по-силен глас, когато става въпрос за икономическото управление на Съюза.
11


Нашите граждани и предприятия могат да процъфтяват само ако икономиката работи за тях. Това е смисълът на нашата социална пазарна икономика.

Членовете на Комисията, отговарящи за икономическите въпроси, ще идват в Европейския парламент преди всеки ключов етап от цикъла на европейския семестър.
Социалният стълб на Европа
Вярвам, че е крайно време да съчетаем социалното с пазарното измерение в днешната модерна икономика.
Ето защо ще представя план за действие за цялостно изпълнение на мерките на Европейския стълб на социалните права.
Като част от това ще окажем подкрепа на работещите хора да печелят прилични доходи и безработните да си намерят работа. Ще подкрепяме децата и младите хора, като им предоставим образованието и възможностите, от които се нуждаят, за да просперират.
Достойнството на труда е неприкосновено. През първите 100 дни от своя мандат ще предложа правен инструмент, който да гарантира, че всички работници в Съюза получават справедлива минимална работна заплата.
Тя трябва да им позволява да водят достоен живот навсякъде, където работят. Минималните работни заплати следва да се определят в съответствие с националните традиции чрез колективни трудови договори или правни разпоредби. Твърдо вярвам в значимостта на социалния диалог между работодателите и профсъюзите - хората, които най-добре познават своите отрасли и региони.
Цифровата трансформация води до бърза промяна, която засяга нашите пазари на труда. Ще се стремя към подобряване на условията на труд на работниците през платформи, като се съсредоточа най-вече върху уменията и образованието.
Достойнството на труда е неприкосновено. През първите 100 дни от своя мандат ще предложа правен инструмент, който да гарантира, че всички работници в Съюза получават справедлива минимална работна заплата.

Освен това трябва да направим повече, за да подкрепим хората, които губят работата си вследствие на външни събития, влияещи на икономиката ни.
Ето защо ще предложа да бъде създадена европейска презастрахователна схема за обезщетения за безработица. Това ще защити нашите граждани и ще намали натиска върху публичните финанси при външни сътресения.
Трябва да се борим по-усилено с бедността. Бъдещето на Европа зависи от младите хора. Нашата подкрепа им е необходима от ранно детство и докато достигнат зряла възраст.
Нашият колективен позор е, че близо 25 милиона деца на възраст под 18 години са изложени на риск от бедност или социално изключване. За децата, живеещи в бедност, е по-вероятно да станат възрастни хора, живеещи в бедност. Трябва да прекъснем този порочен кръг. Трябва да направим повече.
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

12


В подкрепа на всички нуждаещи се деца ще създам "Европейската гаранция за децата", вземайки като отправна точка идеята на Европейския парламент.
С този инструмент ще се гарантира, че всяко дете в Европа, изложено на риск от бедност или социално изключване, има достъп до най-основни права като здравеопазването и образованието.
Европа трябва също да помага на родителите и полагащите грижи лица, така че те да могат да съвместяват по-добре професионалния и семейния живот. Ще гарантирам, че Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот, с която се насърчава по-доброто разпределение на отговорностите между жените и мъжете, се прилага изцяло.
Ще създам "Европейската гаранция за децата", за да осигурим на всяко дете в Европа, изложено на риск от бедност или социално изключване, достъп до най-основните права, като здравеопазване и образование.

Това ще спомогне за навлизането на повече жени на пазара на труда и за борбата с детската бедност. Ще направя така, че тази цел да бъде подкрепена с достатъчно инвестиции от Европейския социален фонд плюс, предназначени за подобряване на качеството и достъпността на системите за образование и грижи в ранна детска възраст.
През последните пет години с помощта на Гаранцията за младежта 3,5 милиона младежи годишно са получили обучение, образование или работа.
Предвид този успех ще превърна Гаранцията за младежта в постоянен инструмент за борба с младежката безработица. Нейният бюджет трябва да се увеличи, а за изпълнението ? да се докладва редовно, за да се гарантира, че обещаните резултати са постигнати във всяка държава членка.
За мен като лекар здравето е от особено голямо значение. 40 % от нас ще се сблъскат с раково заболяване в някакъв момент от живота си и почти всички ще познаем тревогата и скръбта на приятел или член на семейството, на когото е поставена диагноза рак.
Преживяемостта се увеличава, най-вече благодарение на програмите за ранно откриване и скрининг. Има обаче още какво да се направи. Ще представя европейски план за борба с раковите заболявания, който да подпомогне усилията на държавите членки за подобряване на контрола и грижите при ракови заболявания.
Съюз на равенство
Просперитетът и социалното измерение на Европа зависят от всички нас. Нуждаем се от равенство за всички и равенство във всеки смисъл на думата.
Това ще бъде един от основните приоритети на ръководената от мен Комисия и при изпълнението на мерките на Европейския стълб на социалните права.
В бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да разгърнем пълния си потенциал само ако използваме целия си талант и многообразие. Разноликите екипи дават по-добри резултати. Иновациите се случват, когато хора с различен произход и гледни точки работят заедно. Предвид
13


демографските предизвикателства, пред които сме изправени, не можем да си позволим да пренебрегваме нечий потенциал.
Трябва да има еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи. Ето защо ще предложим ново законодателство за борба с дискриминацията.
Принципът на равно заплащане за равен труд е залегнал в Договора. Той ще бъде основополагащият принцип на новата европейска стратегия за равенство между половете.
Жените печелят средно с 16 % по-малко от мъжете, въпреки че придобиват по-високи квалификации.
През първите 100 дни от своя мандат ще представя инициатива за въвеждането на задължителни мерки за прозрачност на заплащането.
Равенството между половете е жизненоважен елемент на икономическия растеж. С Европейската стратегия за равенство между половете ще бъде разглеждан систематично начинът, по който законите обуславят решенията, които жените вземат през целия си живот, като например започване на работа, ръководене на бизнес, получаване на заплата, сключване на брак, отглеждане на деца, управление на активи и получаване на пенсия. Трябва да дадем на жените и мъжете равни права при вземането на всички такива решения в живота им.
За да преодолеем "стъкления таван", трябва да определим квоти за балансирано представителство на половете в управителните съвети на дружествата. Така, както направих като министър в Германия, ще се стремя да изградя мнозинство за деблокиране на Директивата относно жените в управителните съвети.
Що се отнася до равенството между половете, Комисията ще даде пример, като сформира колегиум на членовете на Комисията с равен брой мъже и жени. До края на мандата си ще гарантирам пълното равенство на всички управленски равнища в Комисията. Няма да се задоволя с по-малко от това.
В бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да разгърнем пълния си потенциал само ако използваме целия си талант и многообразие. Трябва да има еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи.

Основаното на пола насилие продължава да бъде ужасяваща реалност за твърде много хора в нашия Съюз. Европейският съюз трябва да направи всичко възможно, за да предотврати домашното насилие, да защити жертвите и да накаже извършителите.
Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул за борба с домашното насилие ще продължи да бъде основен приоритет за Комисията.
Ако присъединяването продължи да бъде блокирано в Съвета, ще обмисля внасянето на предложения за минимални стандарти по отношение на определението за някои видове насилие и укрепването на Директивата за правата на жертвите. Ще предложа насилието над жени да бъде добавено в списъка на ЕС на
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

14


престъпленията, определени в Договора.
Равенството надхвърля равнопоставеността между половете. Жените и мъжете, старите и младите, Изтокът и Западът, Северът и Югът, различните ни национални и културни идентичности съставляват мозайката на нашата идентичност.
Може да имаме различни вярвания, да сме част от различни малцинствени групи, но трябва да се погрижим да се вслушваме едни в други, да се учим едни от други и да прегърнем това многообразие.
Твърде много европейски граждани считат, че в някои части на Европа възможностите са повече, отколкото в други. Трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да променим това положение.
Справедливо данъчно облагане
Един от най-важните фундаменти на нашата социална пазарна икономика е, че всеки плаща своя справедлив дял. Не може да има изключения.
Надпреварата за достигането на най-ниски равнища на данъчното облагане застрашава способността на държавите да определят данъчни политики, които да отговарят на нуждите на техните икономики и граждани.
Там, където се реализират печалби, данъците и налозите трябва да допринасят и за системите за социална сигурност, образование и инфраструктура.
Системата на ЕС и международната система за корпоративно данъчно облагане спешно се нуждаят от реформа. Те не са пригодени към реалностите на съвременната световна икономика и не отразяват новите бизнес модели в света на цифровите технологии.
Ще се боря за данъчна справедливост, независимо дали става въпрос за тухли и хоросан, или за цифрови предприятия.
Ще гарантирам, че данъчното облагане на големите технологични дружества е приоритет. Ще работя усилено за това предложенията, които в момента се обсъждат, да се превърнат в закони. В ход са дискусии за намиране на международно решение, по-специално в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. При все това, ако до края на 2020 г. все още няма глобално решение за справедливо данъчно облагане на цифровата икономика, ЕС следва да действа самостоятелно.
Европейските дружества искат прости данъчни системи и прости правила, особено когато работят трансгранично. През първата половина на мандата си ще представя предложения за подобряване на средата за данъчно облагане на предприятията в единния пазар.
Една обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще предостави на предприятията единна нормативна уредба за изчисляване на основата за облагане с корпоративен данък в Европейския съюз. Това е дългогодишен проект на Европейския парламент и аз ще се боря за неговото осъществяване.
Различията в правилата за данъчно облагане могат да бъдат пречка за по-задълбочена интеграция на единния пазар. Те могат да възпрепятстват растежа, особено в еврозоната, където
15


икономическите връзки са по-тесни. Трябва да сме в състояние да действаме.
Ще използвам клаузите в Договорите, които позволяват предложения относно данъчното облагане да се приемат чрез процедурата за съвместно вземане на решение и с квалифицирано мнозинство в Съвета. Така ще бъдем по-ефикасни и способни да действаме бързо, когато е необходимо.
В същия дух ще засиля борбата с данъчните измами и ще активизирам действията ни срещу вредните данъчни режими на трети държави.
3. Подготвена за цифровата ера Европа
Искам Европа да бъде по-амбициозна и да се възползва в по-голяма степен от възможностите на цифровата ера в рамките на безопасни и етични граници.
Цифровите технологии, и по-специално изкуственият интелект преобразяват света с безпрецедентна скорост. Те промениха начина ни на общуване, живот и работа. Те промениха обществата и икономиките ни.
Интернетът на предметите свързва света по нов начин. След знанието и хората, вече се свързват едно с друго и физическите устройства и датчици. Събират се огромни и постоянни увеличаващи се обеми от данни.
Европа вече определя стандартите в областта на далекосъобщенията. Време е да повторим този успех и да разработим общи стандарти за нашите 5G мрежи.
Може да е твърде късно да създаваме технологични гиганти, но не е твърде късно да постигнем технологичен суверенитет в някои области на технологията от жизненоважно значение.
За да бъдем водещи по пътя към следващото поколение технологични гиганти, ще инвестираме в блокови вериги, високопроизводителни изчислителни технологии, квантови изчислителни технологии, алгоритми и инструменти, които да направят възможно споделянето и използването на данни. Заедно ще определим стандарти за това ново поколение технологии, които да се превърнат в норма за целия свят.
Ще увеличим инвестициите в революционни научни изследвания и авангардни иновации, като трябва да приемем, че неуспехът ще бъде част от работата ни.
Данните и изкуственият интелект са компонентите на иновациите, които могат да ни помогнат да намерим решения на множество предизвикателства пред обществото - от здравеопазването до селското стопанство и от сигурността до промишлеността.
За да отприщим този потенциал, трябва да намерим своя европейски начин за постигане на баланс между потоците и широкото използване на данни и запазването на високи стандарти за неприкосновеност на личния живот, сигурност, безопасност и етика. Вече направихме това с Общия регламент относно защитата на данните и много държави последваха нашия пример.
В първите 100 дни от мандата си ще представя законодателство за
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

16


координиран европейски подход към човешките и етичните аспекти на изкуствения интелект. Трябва освен това да обмислим начините, по които можем да използваме големите информационни масиви за иновации, които да създават блага за обществата и предприятията ни.
Ще гарантирам, че ще бъде даден приоритет на инвестициите в областта на изкуствения интелект както чрез многогодишната финансова рамка, така и чрез засиленото използване на публично-частни партньорства.
С нов закон за цифровите услуги ще бъдат осъвременени разпоредбите за отговорността и безопасността на цифровите платформи, услуги и продукти и ще бъде завършен цифровия единен пазар.
Цифровизацията и киберпространството са двете страни на една и съща монета. Необходима е различна нагласа: трябва да преминем от принципа "необходимо е да се знае" към принципа "необходимо е да се сподели".
Можем да го направим чрез съвместно киберзвено, за да ускорим обмена на информация и да защитим себе си по-добре.
Публичният сектор играе важна роля за стимулиране на цифровата трансформация. Искам Европейската комисия да служи за пример.
Ще работя активно за цялостната цифровизация на Комисията с въвеждането на нови цифрови методи и цифрови инструменти за дипломация.
Вярвам, че това ще направи институцията по-динамична и по-гъвкава, а начина ? на работа - още по-прозрачен. Това ще спомогне и за установяването на нова и по-приобщаваща култура на ръководене и работа с по-малко йерархия и повече сътрудничество. Това ще ни помогне да променим нагласата си и да се подготвим за бъдещето.
Вярвам, че Европа може успешно да се справи с прехода към цифровата ера, ако се опираме на силните си страни и ценности.
Овластяване на хората чрез образование и умения
Най-добрата инвестиция в бъдещето ни е инвестирането в нашите граждани. Уменията и образованието са движещите сили на конкурентоспособността и иновациите в Европа. Европа обаче все още не е напълно готова. Ще гарантирам, че се използват всички налични инструменти и фондове, за да се възстанови този баланс.
Ангажирам се Европейското пространство за образование да се превърне в реалност до 2025 г. Трябва да отстраним пречките пред ученето и да подобрим достъпа до качествено образование. Трябва да дадем възможност на учащите се да се прехвърлят по-лесно между образователните системи в различните държави. Нужно е също така да променим културата на образованието към учене през целия живот, което обогатява всички ни.
Мой приоритет ще бъде в Европа да се работи по-усилено за повишаването на цифровите умения на младежите и възрастните хора чрез актуализиране на Плана за действие в областта на цифровото образование. Трябва да преосмислим образованието, като използваме предлагания от интернет потенциал за предоставяне на достъп до учебни материали за всички, например чрез
17


по-широкото използване на масови отворени онлайн курсове. Всички трябва да притежават основна цифрова грамотност.
Подкрепям също идеята на Европейския парламент да се увеличи трикратно бюджетът за програмата "Еразъм+" в следващия дългосрочен бюджет.
4. Съхраняване на европейския ни начин на живот
Искам Европа да е по-амбициозна, когато става въпрос за защитата на нашите граждани и нашите ценности.
Отстояване на върховенството на закона
Закрилящата Европа трябва да защитава също правосъдието и ценностите. Това важи с най-голяма сила, когато става въпрос за зачитането на върховенството на закона.
Нашият Европейски съюз е правова общност. Тази общност е основата на всичко, което сме постигнали, и всичко, което все още трябва да постигнем. Тя е отличителният белег на Европа. Тя е в центъра на моята визия за един Съюз на равенство, толерантност и социална справедливост.
Не може да се правят компромиси, когато става въпрос за защитата на нашите основни ценности.
Заплахите за върховенството на закона поставят под въпрос правната, политическата и икономическата основа на начина, по който функционира Съюзът ни.
Първостепенна отговорност на всяка държава членка е да гарантира зачитането на върховенството на закона. При все това неотдавна Съдът на ЕС потвърди, че решаването на проблемите е в интерес на всички. Укрепването на върховенството на закона е споделена отговорност на всички институции на ЕС и всички държави членки.
Ще гарантирам, че използваме целия набор от инструменти, с които разполагаме на европейско равнище. Подкрепям идеята за допълнителен всеобхватен европейски механизъм за върховенството на закона, обхващащ целия ЕС, за който Европейската комисия да докладва обективно всяка година. Подходът на мониторинг ще бъде еднакъв във всяка държава членка.
Не може да се правят компромиси, когато става въпрос за защитата на нашите основни ценности. Заплахите за върховенството на закона поставят под въпрос правната, политическата и икономическата основа на начина, по който функционира Съюзът ни.

Мониторингът от страна на Комисията ще бъде извършван в тесен диалог с националните органи въз основа на закона, а именно актуалната съдебна практика на нашия независим Съд. Освен това ще осигуря на Европейския парламент по-значима роля в този механизъм за върховенството на закона.
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

18


Новият подход допринася за прозрачността, дава възможност за ранно откриване и предлага целенасочена подкрепа за решаването на всеки въпрос на ранен етап.
Нашата цел е да намерим решение, което защитава върховенството на закона, със сътрудничество и взаимна подкрепа, но без да изключва възможността за ефективни, пропорционални и възпиращи мерки в краен случай.
Възнамерявам да се съсредоточа върху по-строгото правоприлагане, опирайки се на неотдавнашните решения на Съда, които показват въздействието на нарушенията на върховенството на закона върху правото на ЕС. Подкрепям предложението върховенството на закона да стане неразделна част от следващата многогодишна финансова рамка.
Това означава да укрепим взаимното доверие и увереност, което е от полза както за нашия вътрешен пазар, така и за вътрешната ни сплотеност.
Комисията винаги ще бъде независим пазител на Договорите. Темида е сляпа - тя ще защитава върховенството на закона, независимо от това къде и от кого се оспорва.
Сигурни граници и ново начало в областта на миграцията
Ще предложа нов пакт за миграцията и убежището, който предвижда възобновяване на реформата на Регламента "Дъблин" относно правилата за предоставяне на убежище.
Съзнавам колко трудни и разединяващи са дискусиите по този въпрос. Необходимо е да разсеем основателните опасения на мнозина и да помислим как можем да преодолеем различията си. Необходимо е да подходим към въпроса от всички страни.
Нуждаем се от силни външни граници. Централен елемент в тази амбиция е засилената роля на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Своевременното постигане на съгласие относно следващата многогодишна финансова рамка ще ни даде възможност да изпълним целта за постоянен корпус от 10 000 гранични служители на Frontex по-рано от предвидения към момента срок през 2027 г. Искам тези служители да бъдат в състояние да предприемат действия по външните граници на ЕС до 2024 г.
Трябва да модернизираме системата ни за предоставяне на убежище. Една обща европейска система за убежище трябва да бъде точно това - обща. Външните ни граници могат да бъдат стабилни единствено ако предоставим достатъчно помощ на държавите членки, които са подложени на най-силен натиск заради географското си разположение. Трябва да си помагаме взаимно и да дадем своя принос.
Така ще успеем да се върнем към едно пълноценно функциониращо Шенгенско пространство на свободно движение, което е основен фактор за нашия просперитет, сигурност и свободи. Необходимо е обаче да подобрим начина, по който това пространство функционира, и да се подготвим за евентуалното му разширяване.
Нуждаем се от нов начин на споделяне на тежестта. Нуждаем се от ново начало.
Нашата отговорност започва в страните на произход на тези, които идват в Европа. Човек трудно решава да напусне дома си и
19


да предприеме опасно пътуване. Прави го, защото смята, че няма алтернатива.
Необходимо е недвусмисленият акцент на сътрудничеството ни за развитие да бъде поставен върху подобряването на перспективите за младите жени и мъже в техните държави на произход. Трябва да инвестираме в тяхното здраве, образование и умения, както и в инфраструктурата, устойчивия растеж и сигурността.
Необходимо е да разсеем основателните опасения на мнозина и да помислим как можем да преодолеем различията си. Нуждаем се от нов начин на споделяне на тежестта, нуждаем се от ново начало.

Действителността за онези, които заминават, е жестока. Те поверяват живота си на безскрупулни трафиканти, които изоставят най-уязвимите. Не бива престъпници да решават съдбата на човешки същества или да определят кой идва в нашия Съюз. Ние трябва да разбиваме престъпните мрежи и начините им на работа с всички инструменти на наше разположение.
Засиленото сътрудничество с трети държави е от съществено значение, независимо дали става въпрос за държави на произход или на транзитно преминаване. Европа носи отговорност да помогне на държавите, приемащи бежанци, да им осигурят достойни и хуманитарни условия. За тази цел подкрепям създаването на хуманитарни коридори.
Нуждаем се от дипломация, икономическо развитие, стабилност и сигурност. Това ще помогне за спирането на трафикантите на хора, за засилването на ангажимента за презаселване и за създаването на възможности за законна миграция, чрез които ще можем да привлечем хора с уменията и квалификациите, от които се нуждаем.
Европа винаги ще съблюдава ценностите ни и ще помага на бежанците, бягащи от преследване или конфликти - това е наше морално задължение. Същото се отнася и за спасяването на човешки живот в морето. За тази цел трябва да използваме по-устойчиви методи за издирване и спасяване. Необходимо е да преминем от вземането на решения за всеки случай поотделно към по-постоянна ответна реакция.
Този цялостен подход следва също така да бъде съпътстван от ясно разбиране за това как да се процедира с лицата, които не изпълняват условията за получаване на закрила и трябва да бъдат върнати. Актуализирането на правилата ни относно връщането трябва да бъде част от решението. Всичко е свързано.
Вътрешна сигурност
Всеки човек в Съюза има правото да се чувства в безопасност на собствената си улица и в собствения си дом. Няма да пестим усилия, когато става въпрос за защитата на гражданите ни. Трябва да увеличим трансграничното си сътрудничество, за да отстраним пропуските в борбата с тежката престъпност и тероризма в Европа.
За изпълнението на тази цел е необходимо да използваме всички налични инструменти. Европейската прокуратура
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

20


следва да бъде по-силна, да разполага с по-големи правомощия и да може да разследва и да преследва по съдебен път трансгранични терористични действия.
Сложността и усъвършенстваният характер на финансовата ни система благоприятстваха появата на новите рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Нуждаем се от по-добър надзор и всеобхватна политика за предотвратяване на "вратичките" в закона.
Време е да преминем към следващото ниво на Митническия съюз, като приемем по-строга нормативна уредба, която ще осигури по-добра защита за гражданите ни и единния ни пазар. Ще предложа амбициозен пакет за интегриран европейски подход с цел засилване на управлението на риска в областта на митниците и подпомагане на ефективните проверки от страна на държавите членки.
5. По-силна Европа на световната сцена
Искам Европа да прояви по-голяма амбиция чрез създаването на нашия уникален знак за отговорно глобално лидерство.
Многостранното сътрудничество е заложено в ДНК-то на Европа. То е нашият ръководен принцип в света. Ръководената от мен Комисия ще продължи да прилага успешно този подход и да гарантира, че поддържаме и актуализираме основания на правила световен ред.
Пътят, по който вървим, е правилният и през последните години постигнахме много, но продължават да съществуват значителни предизвикателства.
Трябва да бъдем амбициозни и да действаме стратегически и категорично на световната сцена. Трябва да използваме пълноценно предимствата си, да признаем слабостите си и да ги преодолеем и да повишим легитимността си.
Свободна и справедлива търговия
Смятам, че посредством силна програма за отворена и справедлива търговия можем да засилим ролята на Европа като световен лидер, задаващ стандартите.
Ние вярваме в търговията, тъй като това работи - тя съставлява над една трета от БВП на ЕС и поддържа над 36 милиона работни места. Ние сме най-големият износител на промишлени стоки и услуги и най-големият пазар за износ за 80 държави. Това показва колко надалеч се простира нашето влияние и колко привлекателно място за стопанска дейност е Европа.
Ние ще се стремим към бързото приключване на текущите преговори с Австралия и Нова Зеландия и към сключването на нови партньорства, ако условията за това са подходящи. Ще работим за укрепване на балансирано и взаимноизгодно търговско партньорство със Съединените щати.
С оглед на притесненията на мнозина ще осигуря най-висока степен на прозрачност, комуникация и сътрудничество с Европейския парламент
21


и гражданското общество в хода на целия процес.
Освен това ръководената от мен Комисия винаги ще предлага временното прилагане на търговските споразумения да започва единствено след като Европейският парламент е дал одобрението си.
Търговията не е самоцел. Тя е средство за постигането на благоденствие у дома и за популяризирането на нашите ценности по света. Ще гарантирам, че всяко сключено ново споразумение съдържа специална глава, посветена на устойчивото развитие, и най-високите стандарти в областта на климата, опазването на околната среда и защитата на труда, с политика на нулева толерантност по отношение на детския труд.
Търговията не е самоцел. Тя е средство за постигането на благоденствие у дома и за популяризирането на нашите ценности по света. Ще гарантирам, че всяко сключено ново споразумение съдържа специална глава, посветена на устойчивото развитие.

Увеличаването на богатството вследствие на търговията означава и по-голяма отговорност. Ще назнача високопоставен служител по правоприлагането в областта на търговията с цел да се подобрят спазването и прилагането на търговските ни споразумения, и редовно ще докладвам на Европейския парламент.
Освен това Европа винаги ще се бори за равни условия на конкуренция и ще бъде твърда с тези, които се конкурират чрез дъмпинг, дерегулиране или субсидиране.
Винаги ще търсим многостранни решения и моето намерение е да играем водеща роля в усилията за актуализиране и реформиране на Световната търговска организация.
Освен това трябва да осигурим пълноценното използване на нашите инструменти за търговска защита, когато е необходимо. Трябва да гарантираме също, че правата ни ще бъдат зачитани, включително чрез използването на санкции, ако други блокират решаването на търговски конфликт.
По-активна роля
Водещата позиция на Европа означава също така тясно сътрудничество с нашите съседи и партньори. При задълбочаването на взаимоотношенията ни винаги ще се ръководим от своите ценности и зачитането на международното право.
Европейският съюз е най-големият донор на помощ за развитие в света. По този начин се стремим да създадем партньорство между равни, без да се излагат на риск свободата и достойнството.
Бих искала Европа да има цялостна стратегия за Африка, която е наш близък съсед и най-естественият ни партньор.
Африка е богат на възможности континент с потенциал за сътрудничество и стопанска дейност. До 2025 г. на него ще живее най-младата и бързоразвиваща се средна класа в света, като се очаква частното потребление да достигне 2 трилиона евро годишно. Трябва да се възползваме максимално от политическите, икономическите и инвестиционните възможности, които ще бъдат предоставени вследствие на тези промени.
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

22


Искам да потвърдя европейската перспектива на Западните Балкани и смятам, че тази перспектива има важна роля за продължаването на реформите в целия регион. Живеем на един и същ континент, имаме обща история и култура и сме изправени пред общи предизвикателства. И заедно ще изградим общото си бъдеще.
Безусловно подкрепям предложението на Европейската комисия за започването на преговори със Северна Македония и Албания. Процесът на присъединяване е уникална възможност за популяризирането и споделянето на основните ни ценности и интереси.
Готова съм да подготвя сключването на амбициозно и стратегическо партньорство с Обединеното кралство, което ще остане наш съюзник, наш партньор и наш приятел. Дълбоко съжалявам за решението на британския народ, но го уважавам напълно.
Излизането на Обединеното кралство от ЕС създава несигурност за правата на гражданите, за икономическите и териториалните участници и за стабилността и мира на остров Ирландия. Споразумението за оттегляне, договорено с Обединеното кралство, е най-добрата и единствената възможна сделка за организирано оттегляне. Ако е необходимо повече време, ще подкрепя допълнителното удължаване на срока на споразумението при наличието на основателни причини за това.
Искам да потвърдя европейската перспектива на Западните Балкани. Живеем на един и същ континент, имаме обща история и култура и сме изправени пред общи предизвикателства. И заедно ще изградим общото си бъдеще.

Вярвам, че Европа трябва да изразява по-твърда и единна позиция на световната сцена.
За да бъде световен лидер, ЕС трябва да може да действа бързо: ще настоявам гласуването с квалифицирано мнозинство да се превърне в правило в тази област. Ще работя в тясно сътрудничество с върховния представител/заместник-председател на Комисията за възприемането на координиран подход към външните ни действия - от помощта за развитие до общата ни външна политика и политика на сигурност.
За да може ЕС да продължи да бъде силен участник на световната сцена, искам в следващия дългосрочен бюджет средствата за инвестиции за външна дейност да бъдат увеличени с 30 % спрямо сегашното им ниво, като общата сума достигне 120 милиарда евро.
Да защитим Европа
Европа винаги е придобивала силата си чрез мир, а мира си - чрез сила. НАТО ще продължи да бъде крайъгълният камък на колективната отбрана на Европа. Ще запазим трансатлантическия елемент и ще продължим да развиваме европейския.
Нуждаем се от по-нататъшни решителни стъпки през следващите пет години, за да изградим истински Европейски съюз за отбрана.
23


В следващия дългосрочен бюджет на ЕС възнамерявам да увелича средствата за Европейския фонд за отбрана, предназначени за подпомагане на научните изследвания и развиване на капацитет. Така ще създадем значителни нови възможности за нашите високотехнологични сектори и други отрасли на икономиката ни.
Мирът, сигурността и развитието са взаимосвързани. Нуждаем се от интегриран и всеобхватен подход към нашата сигурност.
Затова Европа следва да играе пълноценна и активна роля по въпросите, свързани със съседните региони, на световно равнище в Организацията на обединените нации, по-специално чрез по-тясно партньорство с Африка. Европа трябва да подпомогне Африка в изготвянето и прилагането на нейни решения за преодоляването на предизвикателства като нестабилността, трансграничния тероризъм и организираната престъпност.
Предизвикателства пред сигурността стават все по-разнородни и непредвидими. Сериозните хибридни заплахи вече са реалност. Европейският съюз трябва да засили своите ответни действия и устойчивост.
6. Нов тласък за европейската демокрация
Искам Европа да бъде по-амбициозна при насърчаването, защитата и утвърждаването на нашата демокрация.
Демократичната система на Съюза е единствена по рода си, обединявайки пряко избрани народни представители на местно, регионално, национално и европейско равнище и избрани държавни или правителствени ръководители.
Рекордно високата избирателна активност на европейските избори през 2019 г. показва динамичния характер на нашата демокрация. Необходимо е да откликнем на този призив, като дадем на европейците по-голяма роля при вземането на решенията. Ще стигнем по-далеч от всякога, за да може това да се случи.
По-силен глас за европейските граждани
Искам европейците да градят бъдещето на Съюза ни. Те трябва да играят водеща и активна роля в определянето на нашите приоритети и нивото на амбициите ни.
Искам гражданите да споделят вижданията си на конференция, посветена на бъдещето на Европа, която да започне през 2020 г. и да продължи две години.
В конференцията ще участват гражданите, гражданското общество и европейските институции като равностойни партньори. Съществена роля ще имат младите хора. Конференцията трябва да бъде добре подготвена, с ясен обхват и ясни цели, договорени между Парламента, Съвета и Комисията.
Готова съм за последващи действия във връзка с договореното, включително за приемането на законодателни мерки, ако е целесъобразно. Освен това съм отворена и за промяна на Договорите. Ако член на Европейския парламент предложи да
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

24


председателства конференцията, ще подкрепя изцяло идеята.
Специални взаимоотношения с Европейския парламент
Искам да засиля партньорството между Европейската комисия и Европейския парламент.
Смятам, че гражданите, а именно Европейският парламент, трябва да получат по-голяма роля при внасянето на законодателство. Подкрепям правото на законодателна инициатива на Европейския парламент.
Когато Парламентът, с мнозинство от своите членове, приема резолюции с искане Комисията да представи законодателни предложения1, поемам ангажимента да бъде изготвян законодателен акт при пълно зачитане на принципите за пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество.
1 Член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
За да бъде този процес възможно най-ефективен, ще поискам от членовете на ръководената от мен Комисия да работят съвместно с Европейския парламент на всеки етап от изготвянето и обсъждането на резолюциите.
За тази цел ще гарантирам, че членовете на ръководената от мен Комисия уведомяват Европейския парламент на всеки етап от всички международни преговори по примера на преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС.
Освен това ще осигуря по-голямо присъствие на заседанията на
парламентарните комисии, както и присъствието на член на Комисията на тристранните обсъждания между Европейския парламент и Съвета. Това изискване ще бъде изтъкнато в писмата за определяне на ресорите, които ще изпратя на членовете на Комисията преди началото на мандата им.
Също така приоритет за мен ще бъде осигуряването на постоянен диалог между Комисията и Европейския парламент. Ще се радвам да възобновя традицията на времето за въпроси - редовен дебат с Европейския парламент.
Рекордно високата избирателна активност на европейските избори през 2019 г. показва динамичния характер на нашата демокрация. Необходимо е да откликнем на този призив, като дадем на европейците по-голяма роля при вземането на решенията. Ще стигнем по-далеч от всякога, за да може това да се случи.

Ще работя заедно с Европейския парламент за изпълнението на общата ни цел за по-демократични и ефикасни действия на европейско равнище.
Съюзът трябва да използва целия потенциал, заложен в Договорите. Необходимо е да се дадат пълни правомощия на Европейския парламент за съвместно вземане на решения и да се преустанови принципа на единодушие във връзка с политиките в областта на климата, енергетиката, социалната сфера и данъчното облагане.
Подобряване на процеса за избор на водещ кандидат
25


Опитът от европейските избори през 2019 г. показва ясно, че е необходимо да се преразгледа начинът, по който се определят и избират ръководителите на институциите ни. Готова съм да ръководя тези действия в тясно сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки.
За възстановяването на доверието и увереността предлагам да изпълнявам функцията на посредник при обсъжданията между Европейския парламент и Европейския съвет.
Твърдо вярвам, че заедно трябва да подобрим процеса за избор на водещ кандидат (Spitzenkandidaten). За да направим системата по-видима за по-широк кръг гласоподаватели, е необходимо да разгледаме въпроса за транснационалните листи на изборите за Европейски парламент като допълващ инструмент на европейската демокрация.
Конференцията за бъдещето на Европа следва да представи законодателни или други предложения по този въпрос най-късно до лятото на 2020 г.
Комисията ще предприеме действия във връзка с тези предложения, когато разполага с правомощия да действа, и ще окаже съдействие на Европейския парламент за изменение на законодателството относно изборите и за постигането на съгласие за него в Съвета.
Новите правила следва да бъдат налице навреме за изборите за Европейски парламент през 2024 г. с цел по-голяма прозрачност и демократична легитимност.
По-голяма прозрачност и повече контрол
Ако искаме европейците да имат доверие в нашия Съюз, институциите му трябва да бъдат отворени и безупречни по отношение на етиката, прозрачността и почтеността.
Ще подкрепя създаването на независим орган за етика, който ще бъде общ за всички институции на ЕС. Ще работя в тясно сътрудничество с останалите институции, за да може това да стане факт.
Също така смятам, че е необходима по-голяма прозрачност в хода на целия законодателен процес. Ще работя заедно с Европейския парламент и Съвета за постигането на тази цел. Гражданите трябва да знаят с кого се срещаме и дискутираме и какви позиции защитаваме - ние, институциите, които работим в тяхна услуга.
Защита на нашата демокрация
През последните години демократичните ни системи и институции са все повече обект на критика от страна на тези, които желаят да разделят и дестабилизират нашия Съюз. Нужно е да направим повече, за да се защитим от външна намеса.
Цифровите платформи са фактор за напредъка на хората, обществата и икономиките. За да запазим този напредък, трябва да гарантираме, че с тях не се злоупотребява по начин, който дестабилизира нашите демокрации. Трябва да разработим съвместен подход и общи стандарти за справяне с проблеми като дезинформацията и посланията онлайн, пораждащи омраза.
Ще представя европейски план за действие за демокрация. В него ще бъде обърнато внимание на заплахите от външна намеса в европейските избори. Планът ще съдържа законодателни
Политически насоки | Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия

26


предложения за постигането на по-голяма прозрачност при платената политическа реклама и по-ясни правила за финансирането на европейските политически партии.
Това е виждането ми за една Европа, която действа по-амбициозно. Ще се боря за представените тук идеи и винаги ще се опитвам да постигна възможно най-широкия консенсус за тях.
Ще работя във възможно най-тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета. Политическите насоки, които представям днес, наред с работата, извършвана от другите институции, ще оформят основата за първата по рода си многогодишна програма, която следва да бъде договорена от трите институции по-късно през годината.
Ще започна да работя за осъществяването на тези идеи още преди да поема поста. През първия ден от встъпването си в длъжност ще представя колегиум на членовете на Комисията с равен брой мъже и жени. В срок от 100 дни ще представя Европейска зелена сделка. От следващата година европейците ще могат да споделят вижданията си на конференция за бъдещето на Европа. До 2024 г. 10 000 служители на европейската гранична и брегова охрана следва да помагат за обезпечаване на сигурността на външните ни граници и всеки работник следва да получава справедлива минимална заплата. А до 2050 г. Европа следва да бъде първият континент в света, който е неутрален по отношение на климата.
Ето това е Европа, която действа по-амбициозно.
27
28


/КЛ/