Над 152 милиона евро хуманитарна помощ за Сахел

OT 16:50:31 11-06-2019
KL1649OT.003
COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu - съобщение за медиите

Над 152 милиона евро
хуманитарна помощ
за Сахел


COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
София, 11 юни 2019 г.
Над 152 милиона евро хуманитарна помощ за Сахел
Тъй като страните от Сахел продължават да страдат от въоръжени конфликти, климатичните промени и кризи с изхранването, Европейският съюз предоставя 152,05 млн. евро за облекчаване на нуждаещите се хора в региона.
Заедно с миналогодишното финансиране, хуманитарната помощ за Сахел е подкрепена с над 423 млн. евро помощи, което прави ЕС водещ дарител в региона.
Комисарят по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Христос Стилианидис заяви: "Работата на ЕС е жизнено важна в Сахел, за да помага на най-уязвимите в един от най-бедните региони в света, където нуждата от хуманитарна помощ нараства тревожно. Нашият нов пакет хуманитарна помощ ще осигури храни, спешна медицинска грижа, чиста вода, подслон, закрила и образование за децата. За да се гарантира, че помощта спасява човешки животи, най-важно е хуманитарните работници да имат пълен достъп, за да вършат работата си. "
Европейското финансиране от този пакет предоставя хуманитарна помощ в следните седем държави: Буркина Фасо (15.7 млн. евро), Камерун (17.8 млн. евро), Чад (27.2 млн. евро), Мали (23.55 млн. евро), Мавритания (11.15 млн. евро), Нигер (23,15 млн. евро) и Нигерия (28 млн. евро). Допълнителни 5,5 млн. евро са заделени за регионален проект, който се бори с недохранването в Буркина Фасо, Мали, Мавритания и Нигер.
Как хуманитарната помощ на ЕС помага:
o Сигурност на храните: Недостатъчните валежи, оскъдната растителност и високите цени на храните все още са проблем в някои части на Сахел. Хуманитарната помощ на ЕС продължава да бъде насочена към предоставяне на хранителна помощ, здравни грижи и вода на уязвимите домакинства, особено в най-критичните месеци от годината между реколтите, когато хранителните запаси са силно ограничени.


o Здравеопазване: В регион, където близо 3 милиона деца на възраст под пет години са изложени на риск от остро недохранване, друг приоритет на хуманитарната помощ от ЕС е превенцията и лечението на това животозастрашаващо състояние. Финансирането от ЕС също помага за повишаване на осведомеността относно ранното диагностициране, подкрепата за здравната система и доставката на терапевтични храни и основни лекарства за недохранените деца.

o Готовност: ЕС също укрепва готовността на общностите и бързата реакция в рискови области, особено що се отнася до продоволствени кризи, разселване на хора, природни бедствия и епидемии. Чрез обвързването на хуманитарната помощ и подкрепата за развитие ЕС допринася и за мерки, насочени към изграждане на дългосрочна устойчивост на общностите.

Контекст:
Регионът Сахел е белязан от изключителна уязвимост и бедност. Регионалните и междуобщностни въоръжени конфликти предизвикват масови разселвания на хора. Насилието прави невъзможен достъпа на хората до техните ниви или до пазарите. То също така нарушава функционирането и достъпа до основни социални услуги. В същото време поредица от засушавания попречи на общностите да се възстановят от недостига на храна. 4,4 милиона души в региона са били жертва на принудително разселване, а 10,45 милиона души се нуждаят от спешна хранителна помощ през 2019 година.
За повече информация:
Инфографика за Сахел
Лица за контакти с медиите:
? Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA (+32 2 296 53 22)
? Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)
/КЛ/