В националния пресклуб на БТА

OT 13:40:31 10-06-2019
AM1339OT.003
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 11 юни, вторник, от 11.00 часа,
ще се състои съвместна пресконференция на
Столична община, Сдружение "Любов и светлина" - Монтана, и Туристическа организация Ниш
на тема:
Подобряване на българо-сръбската туристическа оферта и засилване на междукултурния диалог в посока осъществяване на устойчиво развитие на туризма.
Резултати от реализирането на проект No. CB007.1.11.268 - "Увеличаване на туристическите информационни услуги в трансграничния регион" ("Increasing the tourist information services in the CBC region").

С успешното реализиране на проекта се обособиха нови обекти за туризъм, характеризиращи се с висока атрактивност и потенциал за привличане на множество туристи.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020.

В пресконференцията ще участва Мария Дикова - проектен координатор от страна на Столична община.
/АМ/