АБВ-Младежи взеха участие в 5-ия Международен Ливадийски форум в Ялта

OT 13:46:01 05-06-2019
MI1344OT.013
АБВ - младежи - форум

АБВ-Младежи взеха участие в 5-ия Международен
Ливадийски форум
в Ялта


ПРЕСЦЕНТЪР НА ПП АБВ
София 1000, ул. ДВрабчаУ23
ет. 1

АБВ-Младежи взеха участие в 5-ия Международен Ливадийски форум в Ялта
Членовете на ръководството на АБВ-Младежи Габриела Райкова и Димитър Петров участват от българска страна в престижния форум, който се провежда ежегодно в Ялта. На събитието тази година има представители от 56 страни и над 200 участници. Традиционно събитието се организира от Съвета на Федерациите на Руската Федерация и се води лично от неговия председател г-жа Валентина Матвиенко. Специални гости на събитието са княз Никита Дмитриевич Лобанов Ростовски и заместникът на генералния съвет на партия "Единна Русия" - Андрей Климов. Форумът включва богата културна програма, целяща да запознае участниците с историята и културата на Крим.
Програмата на форума включва пет панела, свързани с развитието на младежка дипломация, културни връзки, сътрудничество в сферата на образованието. В секция 2 "Културни и образователни проекти, като фактор за връзка между културите" Габриела Райкова изнесе доклад на тема "Културно наследство - фактор за развитието на българо-руските отношения". В него тя посочи необходимостта от участието на младите в развитието на културните политики и необходимостта от създаване на културни коридори в Черноморско-Каспийския регион. Акцент в доклада й бе ролята и значението на мира като неразривна част от опазването на културното наследство. Докладът й бе част от панел "Културно-образователни проекти, като фактор за сближаване на култури" и бе воден от зам.-председателя на комитета по наука, образование и култура към Съвета на Федерациите - Игор Морозов и от зам.-председателя на Държавния съвет на Република Крим - Едип Гафаров.
Димитър Петров, зам.-председател на АБВ-Младежи София, се включи активно в панел 5 "Младежка дипломация", който бе воден от зам.-председателя на комитета по социални въпроси към Съвета на Федерациите на Руската Федерация Александр Варфоломеев. Той подчерта голямата роля на младите в областта на обществено дипломатическата дейност.

/МИМ/