Европейският парламент ще бъде домакин на най-голямото в света упражнение по транснационална демокрация

OT 15:10:31 25-05-2019 PA1509OT.002 Пресслужба Европейски парламент - Съобщение за пресата Европейският парламент ще бъде домакин на най-голямото в света упражнение по транснационална демокрация 25-05-2019 В неделя Европейският парламент ще се превърне в голям медиен център, където над 1300 журналисти ще проследят и отразят европейските избори. "Интересът на медиите към тези избори е много по-висок, отколкото при предишните. Никога не сме регистрирали толкова много журналисти за изборната нощ. Това ясно показва нарастващото значение на този транснационален демократична акт, който е уникален за целия свят", заяви Джауме Дук, говорител на Европейския парламент, споменавайки също така, че се очакват над 200 журналисти от държави извън ЕС, включително 54 от САЩ, 21 от Япония и 20 от Китай. Трите страни от ЕС с най-голямо планирано медийно присъствие са Белгия с 259 акредитирани журналисти, Германия - с 207 и Италия - със 104. За този специален повод пленарната зала, където 751 евродепутати обикновено обсъждат и гласуват европейското законодателство, бе трансформирана в голям медиен център, от който журналистите могат да отразяват новините за новия състав на Парламента в реално време - в момента, в който постъпват резултатите от различните държави членки. Графикът на постъпването на резултатите може да бъде намерен в приложение. В изборната вечер предварителните прогнози и резултати ще бъдат представени на внушителен екран с размер 27х4,5 метра, а лидерите на политическите групи и кандидатите за председател на Европейската комисия ще присъстват и ще коментират резултатите. За да стане възможно такъв голям брой медии да работят от и в рамките на Европейския парламент, цялата зона около пленарната зала е оборудвана със 110 позиции за аудиовизуални медии, от които 55 позиции в пленарна зала и 45 позиции за радиостанции. Извън Парламента ще има позиционирани 13 подвижни сателитни станции (SNG), които ще предават в цяла Европа и извън нея. Аудиовизуалната служба на Европейския парламент ще осигури техническа подкрепа на 65 организации, които ще излъчват на живо от Парламента за своите национални аудитории. Ще бъдат използвани 51 4G мобилни устройства, които ще служат за жива връзка, а на място ще има 300 техници, които ще подпомагат медиите по време на изборната нощ. Аудиовизуалната служба на ЕС Europe by Satellite (EbS), разполагаща с 15 камери на място, ще предостави възможност на медиите от цял свят да следят предаванията на живо и да получават кадри от изборната вечер, които ще бъдат разпространявани и чрез телевизионните асоциации EBU и ENEX. Сигналът за предаване на живо, предлаган чрез EbS+, ще продължи повече от седем часа (без прекъсване), за да се осигури всичко необходимо за медиите, които ще отразяват изборната вечер. Допълнителни факти 1300 журналисти ще присъстват, от които: " 770 телевизионни журналисти, представляващи 195 телевизии " 260 журналисти от печатни и онлайн медии " 170 журналисти от информационни агенции " 70 радио журналисти " Размер на сцената в пленарната зала: 420 м? (3 нива) " 90 широколентови връзки (10MB) за излъчване " 160 аналогови линии за аудио комуникация " 64 регистрирани превозни средства за зареждане / разтоварване на материали Допълнителна информация Техническа подготовка за изборната нощ (част 1) Техническа подготовка за изборната нощ (част 2) Информация за медиите: дните на изборите Neil CORLETT Head of the Press Unit (+32) 2 284 20 77 (BXL) (+33) 3 8817 4167 (STR) (+32) 470 89 16 63 neil.corlett@europarl.europa.eu Oscar REGUEIRA FONTAO AV Planning +32 2 28 43789 (BXL) +32 498 98 35 72 oscar.fontao@europarl.europa.eu avplanning@ep.europa.eu Предварителен график* за публикуване на прогнозните и изборните данни на 26 и 27 май, българско време Данните могат да бъдат намерени тук (както по държави, така и за целия ЕС): https://rezultati-izbori.eu/ 19:00 7 национални прогнози Австрия, Кипър, Германия, Гърция, Ирландия, Малта, Нидерландия 20:00 2 допълнителни национални прогнози България, Хърватия 21:00 3 допълнителни национални прогнози Франция, Дания, Румъния 21:15 Първа обобщена прогноза за ЕП въз основа на: - 12 национални прогнози, публикувани по-рано, и - намерения за гласуване преди изборите в останалите 16 държави членки 22:00 3 допълнителни национални прогнози Полша, Португалия, Швеция 22:15 Актуализирана обобщена прогноза за ЕП въз основа на: - 15 национални прогнози, публикувани по-рано, и - намерения за гласуване преди изборите в останалите 13 държави членки 23:00 1 национален неофициален временен резултат Финландия 23:15 Актуализирана обобщена прогноза за ЕП въз основа на: - 15 национални прогнози, публикувани по-рано; - 1 официален временен резултат, и - намерения за гласуване преди изборите в останалите 12 държави членки. 00:15 27 май Първи прогнозни резултати за ЕП въз основа на: - официални крайни резултати в 7 държави членки: Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Словакия, Словения, Чехия; - официални временни резултати в 15 държави членки: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Унгария, Финландия, Хърватска, Швеция; - национални прогнози от 5 държави членки: България, Италия, Полша, Румъния и Франция, и - намерения за гласуване преди изборите в Обединеното кралство. 00:30 27 май 1 национален официален временен резултат Официални временни резултати във Франция 01:00 27 май 1 допълнителна национална прогноза Първи официални временни резултати в Обединеното кралство (частични) 01:15 27 май Актуализирани прогнозни резултати за ЕП въз основа на: - официални крайни резултати в 7 държави членки: Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Словакия, Словения, Чехия; - официални временни резултати в 16 държави членки: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Швеция; - първи (частични) официални временни резултати в Обединеното кралство, и - национални прогнози от 4 държави членки: България, Италия, Полша и Румъния 02:15 27 май Вероятна последна актуализация на прогнозни резултати за ЕП въз основа на новопостъпили данни *Графикът се актуализира периодично. Последна актуализация: 24 май 2019 г. Речник: Национална прогноза: Прогнози или подобни неофициални данни, публикувани в държава членка, базирани на налични екзитполове и предоставени от Кантар за Европейския парламент. Намерения за гласуване преди изборите: Последни проучвания на обществените нагласи за гласуване, публикувани в държава членка преди изборите. Обобщена прогноза за ЕП: Обобщение на текущо налични неофициални прогнозни данни и намерения за гласуване преди изборите, представени като графика на пленарната зала . Прогнозни резултати за ЕП: Прогноза за резултатите от европейските избори, основана на налични официални резултати (частични/пълни, предварителни/финални). Допълнителна информация: Отдел за наблюдение на общественото мнение Генерална дирекция "Комуникации" Филип Шулмайстер, Ръководител на отдел +32-475-790-021 philipp.schulmeister@ep.europa.eu DGCOMM-POM@europarl.europa.eu European Parliament Sofia /ПА/