В националния пресклуб на БТА

OT 06:40:01 24-05-2019
NP1556OT.005 06:40
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 27 май, понеделник, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция на
Сдружение "Клъстер на малките и средни износители"
на тема:
Постигнат напредък в развитието на Сдружение "Клъстер на малките и средни износители"

На пресконференцията бъде представена подробна информация за постигнатите резултати в изпълнението на проект номер: BG16RFOP002-2.009-0039-C01.


/НП/