Зам.-министър Павлов в Брюксел: България насърчава участието на младите в демократичните процеси

OT 13:54:01 22-05-2019
KL1352OT.021
Министерство на младежта и спорта - съобщение за медиите

Зам.-министър Павлов в Брюксел:
България насърчава участието на младите
в демократичните процеси


Министерство на младежта и спорта


ПРЕСЦЕНТЪР - ММС
Информация за медиите
Дата: 22.05.2019 г.


Зам.-министър Павлов в Брюксел: България насърчава участието на младите в демократичните процеси


Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов участва в заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, което се провежда в Брюксел. Той направи своето изказване в рамките на дебата на тема "Младите хора като фактор на демокрацията в ЕС".
Зам.-министър Павлов изтъкна, че темата за младите хора и участието им в демократичните процеси е ключова в навечерието на Европейските избори. По думите му, последните данни сочат, че младежите в Европейския съюз са все по-активни гласоподаватели и е важно тази тенденция да се запази.
"България активно насърчава участието на своите млади граждани в демократичните процеси, като поставя фокус върху тяхното личностно развитие и благополучие. За да се заздрави връзката между младите хора и публичния сектор е нужно да убедим младежите, че институциите работят с тях и за тях, в тяхна полза", подчерта Николай Павлов.
Според него младите хора трябва да участват в процесите на взимане на решения чрез близки, разбираеми и удобни за тях канали, като цифровите технологии и новите онлайн медии. Заместник-министърът обясни, че за да бъде постигнато ефективно дигитално младежко участие обаче, трябва да се осигури качествено образование и обучение за цифрови умения, възпитаване на критично мислене, както и медийна грамотност.
"Основното предизвикателство тук е да се справим с дезинформацията в цифровия свят, която често оказва мигновено и силно влияние именно върху младите граждани", коментира Павлов.
Николай Павлов подчерта, че диалогът "лице в лице" продължава да бъде все така важен за демократичното участие.
"Затова през 2017 година в България обновихме Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, в който участват младежи от различни организации и населени места. От 2019 година провеждаме и срещи на терен с младежи в цялата страна, на които те имат възможност директно да представят своите идеи в неформална атмосфера. Събраните идеи използваме при разработването на новата Национална стратегия на България за младежта", обясни още той.
На заседанието си Съветът на ЕС прие заключения относно младите хора и бъдещето на труда, както и резолюция за определяне на насоки относно управлението на диалога на ЕС по въпросите на младежта. Този диалог служи като форум за по-добро разбиране на тревогите на младите хора и на предизвикателствата, пред които са изправени те. В изказванията си представителите на Европейската комисия и различни държави-членки изтъкнаха приноса на Българското председателство на Съвета на ЕС по финализирането на първите Европейски младежки цели, които са в центъра на диалога на ЕС.
В рамките на посещението си в Брюксел зам.-министър Павлов ще проведе работни срещи с г-жа София Ериксон, директор на дирекция "Mладеж, образование и Еразъм+" в Генерална дирекция "Образование, младеж, спорт и култура" на Европейската комисия, с г-жа Карина Аутенгрубер, председател на Европейския младежки форум и с г-н Адам Гаджек, председател на Европейския студентски съюз.
/КЛ/