В националния пресклуб на БТА

OT 13:42:01 21-05-2019
NP1341OT.001
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 22 май, сряда, от 11.00 часа,
по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост,

Секция "История" при Съюза на учените в България
организира пресконференция
на тема:
150 години Българска академия на науките. Историческите изследвания - основа на Българското книжовно дружество.


Участници:
доц. д-р Благовеста Иванова - председател на секция "История";
доц. д-р Петко Христов - директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН;
доц. д-р Емануел Мутафов - директор на Института за изследване на изкуствата при БАН;
гл. ас. д-р Димитър Христов - Институт за исторически изследвания при БАН.
/НП/