Ръководството на ПП АБВ обсъди с посланика на Сирия в България Н. Пр. Мухамад Мухамад отношенията между двете държави

OT 11:12:31 07-12-2018
RM1111OT.002
ПП АБВ - съобщение

Ръководството на ПП АБВ обсъди с посланика на Сирия в България Н. Пр. Мухамад Мухамад отношенията между двете държави


Председателят на ПП АБВ Румен Петков и членът на Изпълнителното бюро на партията и отговорник по въпросите на международните отношения доц. Георги Кючуков проведоха среща с Н. Пр. Мухамад Мухамад, посланик на Сирия в България. Срещата е организирана от съветника по въпросите за Арабския свят към партията Анастас Терзобалиев. На нея присъства и съветникът към посолството Хабиб Ибрахим.
Румен Петков наблегна на добрите традиции през годините по отношение връзките между двата народа в областта на икономиката, културата и образованието.
Доц. Георги Кючуков изтъкна, че ПП АБВ поддържа тезата за необходимостта на всяка цена да бъде запазено мирното развитие на сирийския народ при неприкосновена териториална цялост на държавата.
В рамките на срещата бяха дадени множество примери за възможностите на висшите учебни заведения в България да подготвят сирийски студенти в различни аспекти на обществения живот. Отправена беше покана представители на посолството на Сирия, със съдействието на ПП АБВ, да посетят висшите училища и да се запознаят с техните програми и възможности за англоезично обучение. Ръководството на ПП АБВ пое ангажимент да съдейства за организиране на изложби и посещения на творчески колективи от Сирия в различни градове на България.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ПП АБВ
София 1000, ул. ДВрабчаУ23
ет. 2

/РУМ/