Представители на ръководството на ПП АБВ обсъдиха с посланика на Македония в България Н. Пр. Марян Гьорчев отношенията между двете държави и набелязаха бъдещи съвместни действия

OT 15:09:31 06-12-2018
MM1508OT.005
Пресцентър на ПП АБВ

Представители на ръководството на ПП АБВ обсъдиха с посланика на Македония в България Н. Пр. Марян Гьорчев отношенията между двете
държави и набелязаха бъдещи съвместни действия


Председателят на ПП АБВ Румен Петков, зам.-председателят на партията Любомира Ганчева и председателят на АБВ-Младежи Пламена Заячка проведоха среща с Н. Пр. Марян Гьорчев, посланик на Македония в България.
По време на разговора двете страни наблегнаха на традиционно добрите приятелски взаимоотношения между България и Македония, но се обединиха около необходимостта партньорството между двете държави да излезе извън рамките на институциите, като ангажира общности и стигне до сърцата на хората. По мнение на Румен Петков е необходимо добре да се развият отношенията между местните органи на самоуправление между двете държави. И това трябва да става не само в населените места в пограничните райони.
Посланик Гьорчев беше информиран за предстоящата международна експертна конференция в края на януари следващата година, организирана от ПП АБВ. На форума ще бъде обсъдено как да се запази ролята на България като водещ енергиен фактор не само в региона, но и в цяла Европа. Н. Пр. Марян Гьорчев се ангажира с участие на македонски експерти както в областта на газовите доставки, така и относно проекта АЕЦ "Белене". В рамките на срещата двете страни се обединиха около тезата, че реализирането на проекта за ядрената централа и директната доставка на газ от Русия ще се отрази благоприятно на енергийния микс не само на Македония, но и на останалите Балкански държави.
Посланикът на Македония изрази безпокойство от факта, че след повече от 14 години и проведени редица успешни секторни реформи, Македония все още не е получила статут на държава кандидат-член на ЕС. Румен Петков оцени този факт като пореден пример за двоен стандарт в рамките на ЕС и припомни позицията на АБВ срещу различното третиране, примерно, на Северен поток като икономически проект за Германия, а Южен поток - като политически проект и синоним на зависимости за България.
Румен Петков подчерта подкрепата на АБВ за евроатлантическото бъдеще на Македония, но много ясно заяви, че е необходимо да уважаваме и общата си история и развитието на взаимоотношенията ни. Той даде пример с некоректните претенции от страна на определени македонски дейци върху творчеството на Димитър Талев, Никола Вапцаров, на Христо Смирненски. В отговор Н. Пр. Марян Гьорчев коментира необходимостта от засилване на диалога между България и Македония на институционално ниво в интерес на разрешаване на казуси като дефиниране на наличието на българско етническо малцинство в основния закон на южната ни съседка, както и почитането и отбелязването на общите ни празници и традиции. Посланикът на Македония посочи като неоспорим фактът, че Димитър Талев, Никола Вапцаров, Христо Смирненски и др. са едни от най-ярките на български писатели. Той заяви готовност да съдейства Димитър Талев да бъде представен в Македония като един от най-големите български писатели.
Срещата между ръководството на АБВ и Н. Пр. Марян Гьорчев, посланик на Македония в България, бе първата от поредица предстоящи разговори и действия по ключови за двете държави въпроси.


/ММ/