В националния пресклуб на БТА

OT 12:06:31 06-12-2018
AM1206OT.003
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 7 декември, петък, от 10.00 до 12.30 часа,

Институтът за икономическа политика (ИИП)
организира
кръгла маса на тема:
"Местни власти в България: дигитално управление и онлайн присъствие"

Ще бъдат представени резултатите от Четвъртото годишно изследване на интернет страниците и профилите в социалните мрежи на 27-те
най-големи общини в България.

Основен акцент в програмата е Индексът за дигитално управление 2018, съставян от ИИП в България, прилагайки международно признатата методология на глобалния доклад, адаптирайки я към българската нормативна база и административна практика.
В рамките на изследването ще бъде представен и Мониторинг на онлайн финансовата отчетност на 27-те общини (областни центрове).

Кръглата маса ще завърши с експертна дискусия с гост доц. д-р Камен Спасов - ръководител на Лабораторията по електронно управление към БАН, който ще оповести основни изводи и препоръки за подобряване на институционалната идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация на база аналитичен доклад, изготвен по-рано тази година по поръчка на Института по публична администрация с експертното участие на ИИП.

Събитието се реализира в рамките на проекта "Твоята община те очаква онл@йн 2018", осъществяван в сътрудничество с авторите на глобалния доклад "Дигитално управление в общините в световен мащаб" (Digital Governance in Municipalities Worldwide) и с подкрепата на Посолството на Съединените американски щати в България.

Програма на събитието:

П Р О Г Р А М А

9:30 - 10:00 Регистрация на участниците

10:00 - 10:30 Официално откриване

Представяне на проекта "Твоята община те очаква онл@йн"
Ясен Георгиев, Изпълнителен директор, Институт за икономическа политика

Матю Хагенгрюбер, Аташе по културните и образователни въпроси, Посолство на Съединените американски щати в България

10:30 - 10:45 Препоръки за подобряване дигиталното управление и онлайн присъствие

Финансова отчетност онлайн на 27-те най-големи общини в България -
второ издание
Ясен Георгиев, Изпълнителен директор, Институт за икономическа политика

10:45 - 11:15 Индекс за дигитално управление на 27-те най-големи общини в България - четвърто издание
Мариана Трифонова, Старши експерт Проекти, Институт за икономическа политика

11:15 - 11:30 Въпроси от медии и гости

11:30 - 12:30 Експертна дискусия: "Дигитално управление и онлайн присъствие на публичните власти в България"
доц. д-р Камен Спасов, Ръководител, Лаборатория по електронно управление към БАН

12:30 Обяд
/АМ/