Съобщение от Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система

OT 23:48:01 05-09-2018
GG2345OT.006
Съобщение за протест

Съобщение от Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система
От Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система внесохме уведомление в
деловодството на Столична община за предстоящия протест на
10.09.2018 г. от 10.30 ч. пред сградата на Общината на ул.
Московска щ33.

Продължаваме да настояваме и ще отстояваме следните 5 искания:
1. Незабавно създаване на ЕФЕКТИВНА работна група, която да изготви план за построяване на нови ясли, детски градини и училища, съобразени с нуждите на всеки квартал. Това предложение ще бъде официално внесено в Столична община по време на протеста. Въпреки че от Общината свикаха работни групи нито една от тях няма компетенцията да подготви реален план за незабавно строителство на ясли, детски градини и училища в зависимост от нуждите на всеки квартал. Нашето предложение е с настояване в състава на работната група да има задължително представители от Столична община от следните направления: Финанси и стопанска дейност; Инвестиции и строителство; Столично общинско здравеопазване; Култура, образование и превенция на зависимости; Архитектура и градоустройство. Също така да бъдат включени и представители на Столичен общински съвет от следните комисии: Финанси и бюджет; Икономика и собственост; Здравеопазване и социална политика; Образование, наука, култура и културно многообразие.

2. Всяко останало извън класиранията дете да бъде обезщетено с ваучер на стойност единния разходен стандарт. Това е временна мярка до построяването на адекватна образователна инфраструктура с цел да бъдат обезщетени семействата на неприетите деца, за които Общината не е осигурила достатъчно места.
3. Пълно автоматизиране на системата за кандидатстване в ясли и детски градини, както и създаване на електронна система за прием в първи клас. Това е абсолютно наложително, за да имаме прием, който да е справедлив и да няма човешка намеса, без грешки и манипулации.
4. Осигуряване на средства за назначаване на помощник-възпитател във всяка група, която надхвърля числеността на децата, заложена в наредбата. Тъй като масово директорите на детски градини са си позволили да нарушават наредбите и са приели на места по 40-46 деца в една група, за да се даде физическа възможност на персонала в детските градини да се справят със завишения брой деца е наложително да се отпуснат средства за назначаване на помощник-възпитател във всяка една такава група.
5. Отстраняване от длъжност Директора на Дирекция "Образование" Мария Минчева, както и Ирена Николова - главен експерт в Дирекцията. Това искане е последно, но в никакъв случай не е на последно място, тъй като тези служители на Столична община категорично доказаха, че нямат волята да контролират качествено системата. За това главно свидетелства фактът, че години наред преди нашата поява не са установили масовите нарушения в системата на детските градини. А това, което доведе до решението за искането на оставки бе, че не наложиха нито едно наказание на нито един директор след подадените от нас сигнали и въпреки безспорните нарушения, които лично те са установили.
Много е важно да отбележим, че нашата гражданска инициатива не симпатизира на нито една политическа сила, никога не е била и няма да бъде политически пристрастна! За нас не е важно коя политическа партия управлява, стига управлението да бъде прозрачно, открито и с участието на гражданите. Затова ние продължаваме да настояваме за сътрудничество със Столична община. Независимо от политическата сила, която стои начело на Общината или държавата, следва да е налице убеждението, че гражданите участват активно в управлението, а не гражданското общество да бъде възприемано като враг!


Инж. Васил Николов - председател на Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система - тел. 0894697086

/ГГ/