Изявление на работната група на ЕП относно Брекзит във връзка с Бялата книга на правителството на Обединеното кралство

OT 14:25:31 13-07-2018
NS1423OT.014
Европейски парламент - пресслужба

Изявление на работната група на ЕП относно Брекзит
във връзка с Бялата книга на правителството
на Обединеното кралство


Изявление на работната група на ЕП относно Брекзит във връзка със "Изявлението от Чекърс" от 6 юли 2018 г. и Бялата книга, оповестена от правителството на Обединеното кралство.
Работната група на ЕП относно Брекзит, председателствана от Ги Верхофстат, се срещна днес и проведе широка дискусия относно "Изявлението от Чекърс" от 6 юли 2018 г., както и Бялата книга, която бе оповестена от правителството на Обединеното кралство.
Първоначално работната група приветства изявлението и Бялата книга на правителството на Обединеното кралство като стъпка към установяване на нови отношения между Обединеното кралство и ЕС след прекратяване на членството на Обединеното кралство.
По-специално работната група приветства факта, че Обединеното кралство предлага бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство да приемат формата на споразумение за асоцииране. Като се има предвид, че това е позицията на ЕП от самото начало, работната група е съгласна с този подход, който поставя бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство в сферата на икономиката, секторната политика, сигурността и външната политика върху твърда основа в рамките на ясна управленска структура.
Работната група относно Брекзит напомни, че договарянето на нови отношения с Обединеното кралство след излизането му от ЕС зависи от зачитането на бъдещото споразумение за оттегляне. Тя потвърди отново, че ЕП няма да даде одобрението си за споразумението за оттегляне, включително за преходен период, без наличието на правдоподобна предпазна договорка за границата между Северна Ирландия и Ирландия, която да предотврати твърда граница, да запази целостта на единния пазар и която да отразява точно ангажиментите, поети в Съвместния доклад от 8 декември 2017 г. Работната група призова правителството на Обединеното кралство да изясни позициите си относно предпазната договорка, така че споразумението за оттегляне да може да бъде финализирано възможно най-бързо.
Необходимо е също така да бъдат договорени други важни елементи от споразумението за оттегляне, включително разпоредбите за управлението му, и по-специално надежден механизъм за уреждане на спорове. Освен това, по отношение на изпълнението на споразумението за оттегляне, ЕП очаква положителен отговор на писмото си до министъра на вътрешните работи Саджид Джавид от 3 юли 2018 г., и по-специално по отношение на независимия орган и безпрепятствената регистрация на всички граждани на ЕС.
Работната група отбеляза, че преговорите по споразумението за оттегляне и рамката за бъдещите отношения ще продължат през следващата седмица. Работната група припомни позицията си относно възможно най-тясно търговско и икономическо партньорство, като същевременно се спазват принципите на неделимостта на четирите свободи, целостта на единния пазар, избягването на секторния подход и запазването на финансовата стабилност, опазването на автономията на вземането на решения в ЕС, защитата на правния ред на ЕС и равновесието на правата и задълженията, които бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство ще трябва да спазват. В тази рамка няма да има място, например, за възлагане на митническите компетенции на ЕС на външен изпълнител.
Работната група заяви, че е готова да даде своя принос към процеса на преговори по всяко време през следващите седмици и че ще извърши допълнителна оценка на Бялата книга през идните дни и седмици.
Ги Верхофстат
Елмар Брок
Роберто Гуалтиери
Габриеле Цимер
Филип Ламбертс
Данута Хюбнер
Допълнителна информация
В своята резолюция от март Европейският парламент счете, че споразумение за асоцииране между ЕС и Обединеното кралство би могло да осигури подходяща рамка за бъдещите им отношения. Евродепутатите настояват рамката да включва последователно управление с надежден механизъм за уреждане на спорове.
ЕП ще има последната дума за резултата от преговорите, когато гласува, за да одобри или отхвърли споразумението за оттегляне, което ще бъде финализирано през есента.
* * *
Връзки:
- Резолюция на ЕП относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство:
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/ press-room/">http://www.europarl.europa.eu/news/bg/ press-room/ 20180309IPR99418/iep-prieporchva-sporazumieniie
-za-asotsiiranie-miezhdu-ies-i-obiedinienoto-kralstvo;
- Работна група на ЕП относно Брекзит:
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering- group/en/documents/documents-on-uk- position-papers.html;
- Брекзит страница за новини:
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/ headlines/priorities/briekzit;
- Инфографика: "Великобритания в ЕС":
http://www.europarl.europa.eu/resources/ library/images/20170509PHT73904/ 20170509PHT73904-cl.jpg;

- Свободен достъп до снимки, видео- и аудиоматериали;
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk.


/НС/