Позиция на българските евродепутати във връзка с днешното гласуването на пакета "Мобилност"

OT 17:30:01 14-06-2018
RN1728OT.045
ЕП - България - позиция

Позиция на българските евродепутати във връзка с днешното гласуването на пакета "Мобилност"


Европейският парламент (ЕП) не даде мандат за преговори по пакет "Европа в движение" (пакет "Мобилност") във формат на триалози между Европейския съвет (ЕС), Европейската комисия (ЕК) и ЕП.


Според приетите днес решения в рамките на следващата пленарна сесия трите доклада по отношение на прилагането на правилата на Директивата за командироване по отношение на международния транспорт, времето за управление и почивка и правилата по отношение на упражняването на професията автомобилен превозвач и каботажа ще бъдат поставени на гласуване в пленарна зала. При това положение се дава възможност в рамките на срок до следващото пленарно заседание в текстовете да бъдат внасяни допълнителни изменения.

В рамките процедурата по внасяне на измененията и при гласуването в пленарна зала като български представители в ЕП ще продължим да отстояваме ключовите позиции, формирани от исканията на българските превозвачи и синдикати, а именно:

* запазване изключването на международните шофьори от Директивата за командировани работници,

* отпадане на предложената забрана за ползване на почивката в кабината и въвеждане на реалистичен преходен период по отношение на предложената възможност за почивки на сертифицирани паркинги,

* запазване на възможността международните шофьори сами да избират къде да почиват, без да бъдат задължавани в избора си,

* постигане на гаранции, че предложението на всеки три седмици превозното средство да има поне едно натоварване или едно разтоварване в държавата членка на регистрация няма да се прилага за международните превози, а ще се отнася само като мярка за борба с фирмите "пощенски кутии",

* удължаване срока на влизане в сила на задължението за въвеждането на интелигентните тахографи;

Допълнителен приоритет за българските представители в ЕП ще бъде постигането на достатъчно дълъг гратисен период за прилагането на предложените мерки, с цел за да се облекчи адаптацията и административната тежест на бранша.

Безпокойствието ни от резултата от днешното гласуване е свързано с формираното мнозинство в Европейския парламент, което нееднозначно показва съотношението на силите./РН/