„Михалково” АД инвестира във високотехнологично оборудване за бутилиране на минерална и изворна вода

 

 

Десетки граждани се възползваха от възможността да разгледат новото високотехнологично оборудване в производствената база на компанията за бутилиране на минерална вода” Михалково”. За поредна годината инициативата „Ден на отворените врати” във фабриката привлича интереса на хората, които на място могат да се запознаят с историята на предприятието, да видят в реална среда технологичния процес на бутилиране на минералната и изворната вода и да се уверят, че компанията инвестира и внедрява все по-съвременни машини и процеси.

 

 

 „ Малко хора знаят, че първата бутилирана минерална вода в България е именно „Михалково” и това се случва през 1956 година. Още с появяването си тя е отличена с награда от Пловдивския панаир и оттогава неизменно присъства на пазара, разказа изпълнителният директор на Михалково АД и председател на ТПК „Михалково” Димитър  Дългъчев.  Той увери, че  „Михалково” притежава всички документи, които са необходими, за да съществува предприятието вече 61 години и да се развива успешно. През миналата година компанията е бутилирала близо 16,5 милиона опаковки от газирана вода и почти 4 милиона – от изворната вода. С двете поточни линии, които сме монтирали можем да направим  три пъти повече, отбеляза още Дългъчев.  Той информира още, че „Михалково „  АД е направило предложение до ВиК Смолян с готовност да инвестира в рехабилитация на водопровода, свързващ селото и фабриката с извора.  Такова публично - частно партньорство ще даде добър пример, че държавата и бизнесът могат да обединяват усилията си за по-добър резултат за всички, подчерта  Димитър Дългъчев.

 

 

За една година компанията е направила инвестиции в технологичното си модернизиране, с което постига по-висока  производителност и по-високо качество, което гарантира конкурентоспособността на фирмата на все по-разширяващия се пазар на минерални води в България и чужбина.

В експлоатация е въведена   бутилираща линия  за ПЕТ бутилки в новия цех на фабриката. Общата стойност на инвестицията е 1 66 657 лева. От тях 849 485 са европейско финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност” и 149 909 са национално финансиране. Новата линия позволява производство до 12 000 бутилки на час, а в същото време дава възможност за намаляване на количеството влагани суровини и материали. Така се намаляват  отпадъците от производствения процес и потреблението на електроенергия. Всичко това води до пряк  положителен ефект върху околната среда.

 

 

„Михалково” АД   е внедрила и изцяло автоматична  машина за издуване на бутилките,  с която завършва окомплектовката на автоматичната бутилираща линия.

Дружеството  инвестира също и в развитие на управленския капацитет на компанията и вече е подписало административен договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” на стойност 415 000 лева.

 Във фабриката  работят около 70 човека   и  още 30 са  заети в търговската структура на компанията.