APA-OTS Институт "Водафон": Потенциалът на новите технологии - британците са особено критични

OT 12:15:01 08-03-2018
AM1213OT.002
APA-OTS

Институт "Водафон": Потенциалът
на новите технологии - британците
са особено критични


Берлин, 8 март 2018 /Пи Ар нюзуайър/
Британците са особено критични към нарастващото влияние на бъдещите технологии в различни области на живота. Това показват резултатите от представително проучване, направено от организацията за проучване на общественото мнение Ипсос (Ipsos), по поръчка на Института "Водафон". Само 38 процента от британците посочват, че новите технологии са предимство. В сравнение с другите страни от ЕС, в които е направено изследването - България (57 процента), Швеция (45 процента), Италия (47 процента) и Германия (35 процента), това е втората най-ниска стойност.
Когато се анализират отговорите на въпроса кой трябва да осигури безопасното и устойчиво използване на новите технологии, се очертава сложна картина. 26 процента от британците смятат, че отговорността е на правителството, 22 процента - на самите потребители, 19 процента - на организациите за защита на потребителите и на технологичните компании, а само 14 процента - на неправителствени организации.
Ингер Паус, управляващ директор на Института "Водафон", заяви: "Има ясна тенденция към индивидуалната отговорност. Що се отнася до безопасността и устойчивостта, нито правителствата, нито фирмите в момента изглежда са способни да дадат адекватни отговори на предизвикателствата". Проучването е направено сред повече от 5000 души в България, Германия, Великобритания, Италия и Швеция през февруари 2018 година. В него са включени и въпроси за нагласите към други нововъзникващи технологии като виртуалната реалност, електронно здравеопазване, самоуправляващите се автомобили и безпилотните самолети.
Изследването е началото на голямо проучване, което ще бъде публикувано през годината от Института "Водафон" съвместно с Ипсос, което ще разгледа по-подробно въпросите, повдигнати тук. То ще разгледа по-задълбочено въпроса за приемането и резервите към бъдещите технологии. Освен споменатите по-горе страни то ще включва и данни, събрани от САЩ и Китай.

Резултатите от цялостното проучване могат да се намерят на следния адрес:
http://www.vodafone-institut.de/wp-content/
uploads/2018/02/Ipsos_VFI_Technologieakzeptanz.pdf

Контакти с медиите
Фридрих Пьол
ръководител на отдел комуникации
Мобилен: +49 172 7155900
friedrich.pohl@vodafone.com
/АМ/