В Националния пресклуб на БТА

OT 09:06:31 02-01-2018
AM0906OT.001
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В Националния
пресклуб
на БТА


ЧЕСТИТА НОВАТА 2018 ГОДИНА!

На 2 януари, вторник, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция
на тема:
България - средище между Изтока и Запада

Участници: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" и ЮЗУ "Неофит Рилски",
доц. д-р Георги Чанков - преподавател в УНСС, и
Кольо Парамов - финансов експерт.
/АМ/