В Националния пресклуб на БТА:

OT 14:20:31 31-12-2017
RM1419OT.018
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В Националния пресклуб на БТА:


На 2 януари, вторник, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция
на тема:
България - средище между Изтока и Запада

Участници: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" и ЮЗУ "Неофит Рилски", доц. д-р Георги Чанков - преподавател в УНСС, и Кольо Парамов, финансов експерт./РУМ/