В Националния пресклуб на БТА

OT 12:50:01 07-12-2017
AM1249OT.002
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В Националния
пресклуб
на БТА


На 8 декември, петък, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция на
Национална асоциация
"Правна инициатива за отворено управление"

на тема:
Иновативна българска технология преобразява
съдебната система чрез гласов софтуер

Начало на изпълнението на проекта "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в българския съд", финансиран по ОП "Добро управление".

Промяната в съдебната система става факт. Скоро изцяло нов софтуер ще започне да изготвя протоколите от съдебните заседания. Уникалната технология ще позволи гласът да се трансформира в думи и изречения и в края на съдебното заседание протоколът ще бъде готов. Секретарите на съдебните състави ще коригират грешките в момента на превръщането на гласа в думи, вместо през цялото време да пишат, докато страните пледират в залата. Така работата им при изготвянето на протоколите ще бъде улеснена. Същевременно тази българска иновация, която се разработва в момента, ще създаде надеждност на процеса, тъй като човешкият фактор няма да е решаващ и ще се избегне субективно отразяване на фактите.

Участници: адвокат Ева Радева - ръководител на проекта, адвокат Елена Стоилова - правен експерт, Стефан Атанасов - адвокат по наказателно право, и Чавдар Джамбазов - софтуерен експерт.
/АМ/