ИДЕС е партньор с УНСС и Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) в съвместна акредитирана магистърска програма

OT 06:30:01 01-11-2016
AM1735OT.011 06:30
ИДЕС - съобщение

ИДЕС е партньор с УНСС и Института
на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW)
в съвместна акредитирана магистърска програма


На 27.10.2016 г. в Резиденцията на британския посланик в София, УНСС, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) представиха своя нов общ проект по създаване на съвместна акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол.

В първата част на събитието акцентът беше върху предимствата на проекта. Тя беше открита от декана на Финансово-счетоводния факултет - проф. д-р Снежана Башева, която акцентира върху добавената стойност на проекта за студентите, за професията, за бизнеса и за обществото като цяло. Общите цели на акредитираната програма и очакваните ползи от нея бяха представени в детайли от д-р Мартин Мануци - регионален директор на ICAEW за Европа, г-жа Валя Йорданова - зам.-председател на ИДЕС, и гл.ас. д-р Михаил Мусов - научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ" на УНСС.

Втората част на събитието премина под формата на семинар на тема: "Бъдещите професионалисти и бъдещият професионализъм". Дискутирани бяха най-важните компетенции и ценности, от които младите специалисти се нуждаят с оглед променящата се бизнес среда и развитието на съвременните технологии. В нея г-н Цветан Цветков - председател на Сметната палата и г-жа Силвия Пенева - управляващ съдружник на Делойт за България представиха гледните точки, съответно на публичния сектор и на бизнеса.

В края на срещата председателят на ИДЕС - г-н Бойко Костов подкрепи проекта с думите, че професионалните организации не трябва единствено да имат високи изисквания към знанията и уменията на студентите, но и да се включат активно в подготовката на бъдещите професионалисти още по време на тяхното академично следване. Пълна подкрепа за тристранната инициатива беше изказана и в поздравителния адрес от името на посланика на Великобритания - Н.Пр. Ема Хопкинс. Ректорът на УНСС - проф. д. ик. н. Стати Статев закри срещата като заяви, че този общ проект утвърждава международно признатия профил на нашето образование по счетоводство, финанси и финансов контрол и увери присъстващите, че от страна на университета ще бъде направено всичко необходимо, за да може приемът по новата акредитирана магистърска програма да стартира от следващата академична година.

Успех на инициативата пожела г-н Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, в изпратен поздравителен адрес.


ИДЕС
/АМ/