В националния пресклуб на БТА

OT 11:43:01 23-03-2016
NP1142OT.001
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 24 март, четвъртък, от 10.00 часа,
ще се състои заключителна пресконференция за
представянето на резултатите от проекта
"Да отгледаш ксенофоб - застъпническа кампания за толерантно образование"

Проектът е фокусиран върху визуалното и текстово съдържание на българските читанки и учебници и проучване на мненията и нагласите на учители, родители, ученици и експерти в образователния сектор с цел да провокира обществена дискусия:

Какви са малките стъпки, които реално могат да бъдат направени за
по-широко въвеждане на социалните ценности и толерантността към другия в българските буквари, читанки и учебници?

Проектът се изпълнява от СНЦ "Политологичен център" в партньорство с Фондация "Институт за креативни граждански стратегии".


/НП/