Министерството на правосъдието публикува подробна информация за начина на подаване на сигнали до Европейската прокуратура

Министерството на правосъдието публикува подробна информация за начина на подаване на сигнали до Европейската прокуратура

София, 25 ноември /БТА/

Министерството на правосъдието публикува на сайта си подробна информация за начина на подаване на сигнали до Европейската прокуратура, съобщиха от пресцентъра на министерството. За целта е качен банер на началната страница на ведомството.

Физическите или юридическите лица се насърчават да изпращат сигнали за престъпления, по отношение на които Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност, до децентрализираната служба на Европейската прокуратура в България: EPPO-BGEDP-Office@prb.bg.

В този случай не е необходимо попълването на специален формуляр и сигналът може да бъде в свободна форма.

Сигнали могат да се изпращат и чрез специализирания уебсайт на Европейската прокуратура: https://www.eppo.europa.eu/bg/signal-za-
prestplenie-do-evropeyskata-prokuratura

Сигналите могат да бъдат подавани на всеки един от официалните езици на Европейския съюз.

В банера на сайта на министерството може да се открие и формуляр за подаване на сигнали от националните органи, както и указания за попълването му.
Източник: София