Екатерина Захариева председателства Седмото заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека

Съвет на Европейския съюз - Хърватия - председателство - приоритети
Снимка: БТА

София, 14 януари /БТА/
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева е председателствала Седмото заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека, на което е било обсъдено изпълнението на задълженията на България по спазването правата на човека по линия на конвенции на ООН. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи /МВнР/.
Страната ни е член на Съвета на ООН по правата на човека като миналата година бе първа от 3-годишния мандат до 2021 г., отбелязват от МВнР. "В съвета работихме активно и получихме позитивна оценка за ролята и темите, които поставихме", е заявила Екатерина Захариева и е направила преглед на изпълнените цели в областта на правата на човека.
В края на миналата година бе отбелязана 30-та годишнина от Конвенцията на ООН по правата на детето, посочват от МВнР. "България предложи ежегодната резолюция по правата на детето да бъде посветена на темата за овластяването на децата с увреждания чрез приобщаващо образование. Нашата идея бе подкрепена от всички регионални групи, включително такива, които към момента не бяха заявявали съавторство на резолюциите по правата на детето", е подчертала външният ни министър. Също така, съвместно с Пакистан, България бе основен посредник за приемането на резолюцията, отбелязваща годишнината на Конвенцията по правата на детето на откриването на Общото събрание на ООН, се отбелязва в съобщението.
Екатерина Захариева е обърнала внимание и на активната работа на българските институции в борбата с антисемитизма, ксенофобията, дискриминацията и нетолерантността. Тя е отбелязала и постиженията по изпълнението на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, чиято 40-та годишнина е била отбелязана миналата година.
"Според индекса на Световната банка за равенство между половете България има 93,75 от възможни 100 точки", е заявила вицепремиерът Захариева, като е подчертала, че е необходимо да се работи още за изравняване на правата между мъжете и жените в световен мащаб.
В рамките на заседанието е била обсъдена подготовката за Третия универсален периодичен преглед на България пред Съвета по правата на човека през май 2020 г. в Женева. Решено е било българската делегация да бъде водена от заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев. Универсалният периодичен преглед е един от основните механизми на Съвета на ООН по правата на човека, който има за цел да подобри положението с правата на човека в държавите-членки чрез действия на национално ниво, отбелязват от МВнР.
Участниците в заседанието са одобрили предложение на Екатерина Захариева за създаване на механизъм за по-добър диалог между държавните институции и неправителствения сектор в областта на правата на човека. Одобрен е бил и българският национален план по изпълнението на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността. Очаква се проектът да бъде внесен за одобрение в Министерския съвет до един месец. На заседанието е било решено и да бъде издигната кандидатурата на Геновева Тишева за преизбирането й за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените.
Националният координационен механизъм по правата на човека е създаден с решение на правителството през 2013 г. като сред основните приоритети в дейността му е да координира задълженията на различните държавни институции пред международните контролни и мониторингови механизми по правата на човека, се посочва в съобщението.

Източник: София