София

София

На редовно заседание днес правителството ще обсъди промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Очаква се министрите да разгледат и промени в Закона за туризма, както и  промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.