Износът на България за ЕС нараства с 6.9 на сто през януари - май

Износът на България за ЕС нараства с 6.9 на сто през януари - май

        През периода януари - май 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 6.9 на сто спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 15 925.9 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През май 2019 г. износът за ЕС нараства с 5.1 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3176.8 млн. лева.
       Вносът на България от ЕС през периода януари - май 2019 г. се увеличава с 2.7 на сто спрямо същия период на предходната година и достига 16 809.6 млн. лв. по цени CIF.  През май 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 4.5 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3512.0 млн. лева.
       Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - май 2019 г. е отрицателно и е на стойност 883.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото  е положително и е в размер на  135.3 млн. лева.
 

Източник: София