Българската агенция по безопасност на храните е потвърдила огнище на Африканска чума при домашни свине за първи път в област Бургас

Българската агенция по безопасност на храните е потвърдила огнище на Африканска чума при домашни свине за първи път в област Бургас

Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е потвърдила огнище на Африканска чума при домашни свине в животновъден обект в село Зидарово, община Созопол, област Бургас, съобщиха от Агенцията.
Касае се отново за нерегистрирано лично стопанство, в което са отглеждани 14 свине.
При посещението на екипа от експерти от Областна дирекция по безопасност на храните - Бургас в личното стопанство са били намерени само 6 броя живи прасета. Взети са проби, които са потвърдени като положителни за вируса на Африканска чума по свинете /АЧС/ от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София. Това е първият случай на домашни свине с положителни проби в областта.
БАБХ незабавно е предприела мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно правилата на европейското и националното законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. Принудителното убиване по хуманен начин и обезвреждането на труповете на всички домашни свине ще започне на 13 юли, при спазване на изискванията на Наредба - 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.
Създадени са зони на рестрикция /3 км предпазна и 10 км надзорна зони/, в които са наложени мерки за контрол и ликвидиране на АЧС. В надзорната зона попадат освен обекти тип "лично стопанство", 1 фамилна ферма за свине и 3 стада с източнобалкански свине. В 3-километровата предпазна зона се предвижда превантивно хуманно умъртвяване на всички домашни свине. Клинични прегледи и лабораторен надзор ще бъдат извършени в населените места, попадащи в 10-километровата надзорна зона.
В рамките на активно претърсване за болни и умрели диви свине в област Плевен, е бил открит труп на умряла дива свиня в землището на село Новачене, община Никопол, област Плевен. Пробата е потвърдена като положителна за Африканска чума по свинете от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София. Това е вторият случай на диво прасе с положителна проба в областта.
Във връзка с потвърдените положителни случаи при две диви свине в общините Никопол и Белене, област Плевен и намерения труп на домашна свиня в землището на границата между община Белене, област Плевен и община Свищов, област Велико Търново, се предвижда превантивно евтаназиране и обезвреждане на всички домашни свине, отглеждани в животновъдни обекти за лични нужди /тип заден двор/ и обекти, нерегистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, в населените места на границата между двете общини.
От БАБХ напомнят, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно. АЧС е заболяване с потенциал на бързо разпространение, вирусът е изключително устойчив в околната среда и замърсени продукти. Отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях, не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места и в природата. Части от трупове, включително трупове на отстреляни диви свине, не трябва да бъдат оставяни в природата, а да се загробват и местата да се дезинфекцират. Изхвърлянето на всякакви отпадъци, карантии и оставяне на трупове води до замърсяване на околната среда и местообитанията на дивата свиня, разпространение и предаване на вируса от домашни към диви свине.

Източник: София